icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Ambitiøs, visionær og fagligt stærk leder til Dagtilbud og Skole

Vil du stå i spidsen for Dagtilbud og Skole, og er du optaget af både dannelses- og uddannelsesopgaven? Har du mod og ambitioner til at realisere vores vision om, at alle børn og unge lykkes? Og vil du gøre det i en organisation, hvor der er hjerterum, humor og højt til loftet? Så er du måske vores nye leder for Dagtilbud og Skole.

Info

I Assens Kommune søger vi pr. 1. marts 2021 en leder til Dagtilbud og Skole, som brænder for området og for børn og unges læring og trivsel.

Hvem er vi

I Assens Kommune har vi store ambitioner om at blive en endnu bedre kommune for alle: børn, unge, voksne, ældre og virksomheder, og med vedtagelsen af Vision 2030 - Med vilje og hjerte har vi sat mål og retning for kommunens fremtidige udvikling.

Assens Byråd har også vedtaget en ny Børne- og Ungepolitik, der understøtter den overordnede vision og beskriver grundlaget for udviklingen, som vi ønsker at skabe sammen med børn og unge i Assens Kommune. Vi har alle et ansvar i forhold til de udfordringer og muligheder, som børn og unge har – og som leder for Dagtilbud og Skole har du naturligvis et helt særligt ansvar.

Dagtilbud og Skole er forankret i direktørområdet Uddannelse, Børn og Familie med reference til områdets direktør. Direktørområdet er nyetableret og består af Børne og Familieindsatser, Ungeenheden, PPR og Sundhedsfremme samt Dagtilbud og Skole. Der ansættes en ny direktør for Uddannelse, Børn og Familie pr. 1. april 2021, og den nuværende vicedirektør går på pension pr. 1. maj 2021.

Som leder for Dagtilbud og Skole har du ansvaret for kommunens 19 institutioner, der omfatter dagtilbud fra 0-5 år, skoler og ungdomsskole samt et administrationsteam på rådhuset. Dit samlede budgetansvar er i omegnen af 500 mio. kr.

Du bliver en del af et kompetent hold af ledere og medarbejdere, som hver dag gør en indsats for, at vores børn og unge får de bedste betingelser for at lykkes.  

Om jobbet

Som vores nye leder for Dagtilbud og Skole skal du:

 • være en katalysator for udviklingen i Dagtilbud og Skole
 • sparre med de enkelte dagtilbud og skoler
 • understøtte dagtilbudsområdet i implementeringen af den nye dagtilbudslov, herunder den styrkede læreplan
 • fortsætte udviklingen af Professionelle Lærings Fællesskaber og dannelsesperspektivet
 • holde fokus på den understøttende undervisning, bevægelse og den åbne skole
 • indgå aktivt i det tidlig forebyggende arbejde og helhedsindsats til børn, unge og familie, forposter, dialogbaserede underretninger m.v. 
 • styre økonomien i tæt samarbejde med dagtilbud og skoler samt kommunens centrale økonomifunktion
 • være aktivt medinddragende i beslutningsprocesser (MED)
 • målrettet arbejdet med udmøntningen af Vision 2030 – Med Vilje og hjerte og Børne- og Ungepolitikken
 • aktivt indgå i det nyetablerede direktørområdes ledergruppe, bestående af ledere for PPR og Sundhedsfremme, Børne og Familieindsatser, Ungeenheden og Dagtilbud og Skole
 • fastholde, at inklusionsarbejdet lykkes i praksis.

Dine opgaver på kort sigt: ny tildelingsmodel, ny arbejdstidsaftale, omorganisering af flersprogsområdet og ny Vejviser for Teknologi og læring.

Hvem er du

Foruden at være en fagligt stærk og ambitiøs leder forventer vi, at du:

 • besidder gennemslagskraft og ikke lader dig stoppe af forhindringer, samtidig med at du også giver plads til inddragelse og dialog
 • har blik for vanebrud og mod på at trække på tværs
 • har vilje til tværfagligt samarbejde og tænker helhedsorienteret
 • er tydelig i din kommunikation både i dine forventninger, retning og mål
 • har et ønske om at kvalificere lederne på dit område – fordi god ledelse gør en forskel
 • er ordentlig og respektfuld i dine relationer  
 • har et fagligt og indgående kendskab til dagtilbud- og skoleområdet
 • har ledelseserfaring fra fagområdet og gerne med ledelse gennem ledere
 • har lederuddannelse på diplom- eller masterniveau.

Løn og ansættelsesforhold 

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børneattest indhentes inden ansættelse. Straffeattest skal du selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.  

Vil du vide mere  

Hvis du ønsker yderligere oplysningen om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46/20 69 18 19.  

Overvejer du at flytte efter dette attraktive job, kan du læse mere på www.assens.dk/lokalområder.

Ansættelsesprocedure  

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2021.

Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 26. januar 2021. 

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemelding på personprofilen gives personligt den 2. februar 2021.

Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 5. februar 2021. 

Vi glæder os til at høre fra dig.