icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Socialrådgiver til Børn og Familie

Er du uddannet socialrådgiver, og brænder du for at hjælpe udsatte børn og unge? Kan du tænke ud af boksen, og tror du på en helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på hele familiens situation? Og er du god til at arbejde sammen med forskellige familier og samarbejdspartnere? Så er det måske lige dig, vi søger

Info

Hos Familieafdelingen i Assens Kommune søger vi en socialrådgiver med næse for helhedsorienteret og tværfagligt samarbejde. Stillingen er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. december 2020 eller før.

Hvem er vi

Børn og Familie er en del af Børn, Unge og Uddannelse, som består af Ungeafdelingen, Børnesundhed, Dagtilbud og Skole samt PPR.

Vores kerneopgave er at: ”sikre udsatte børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse ved at inddrage familien og netværk”.

Vi har i foråret 2020 været igennem en større organisationsændring, som betyder, at myndighed og udfører arbejder helt tæt sammen i mindre teams. Det giver os en styrket tværfaglighed, så vi bedre kan give familierne den hjælp og støtte, der er brug for. Vi stiller helt skarpt på tidlig indsats og ser som udgangspunkt familierne som eksperter i deres eget liv.

I Børne- og Familieindsatser i Assens har vi fire mindre tværfaglige teams, som er fordelt i henholdsvis Team A og Team B samt en modtagelse. Du bliver en del af det tværfaglige Team B, som består af tre socialrådgivere fra det børnesociale-område, en handicaprådgiver og en familiekonsulent. Teamet arbejder helt tæt sammen om ”vores” sag i et ligeværdigt fagligt fællesskab. Familierne skal opleve, at der altid er en i teamet at henvende sig til og samtidig skal den enkelte medarbejder aldrig opleve at stå alene. Teamet varetager de driftsmæssige opgaver som forventes af en børne- og familieafdeling. Dvs. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, afholdelse af opfølgningsmøder og børnesamtaler.

Vi står desuden på tærsklen til implementering af helt nye tværfaglige- og helhedsorienteret metoder, der udspringer af projektet Job og Familie.

Vi har desuden netop gennemført et spændende kursus, der har til formål at styrke vores systematik og faglighed i sagsbehandlingen, således at vi bliver endnu skarpere på sammen med familierne, at lave rigtig gode og målbare handleplaner og indsatser.

Vi har derfor en rigtig spændende tid foran os, hvor vi igennem nye metoder og tilgange øger vores  fokus på forebyggelse, tidligere- og bedre sammenhængende og netværksbaserede indsatser for udsatte børn og unge.

Vi arbejder systematisk med at inddrage netværket, gør brug af familierådslagning, har forposter sammen med skoler og daginstitutioner og benytter generelt gerne dialogbaserede metoder.  

Hvem er du

Ift. dine faglige kompetencer, forventer vi, at du:

 • er uddannet socialrådgiver
 • har myndighedserfaring med udsatte børn og unge og indsigt i deres udvikling og trivsel og eventuelt kendskab til DUBU og ICS
 • har viden om tværgående samarbejde 
 • tror på inddragende og dialogbaserede metoder eller har erfaring med dem sammen med familierne og netværket
 • familierådslagning er er en del af dit mindset
 • har gode kommunikative og skriftlige kompetencer
 • kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde gives høj faglig kvalitet og systematik
 • er god til at samarbejde og din viden udvikles og næres af det tværfaglige arbejde
 • er kreativ i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse

Ift. dine personlige kompetencer, forventer vi, at du:

 • kan strukturere, planlægge og organisere opgaver 
 • er god til at skabe overblik over komplekse problemstillinger
 • er god til at arbejde sammen med både familierne og samarbejdspartnerne
 • har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker
 • trives med en arbejdsdag, som kan være både uforudsigelig og omskiftelig
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden – en afdeling, hvor vi lægger vægt på ordentlighed og at få talt om tingene, der hvor de kan løses
 • er psykisk robust og ved, hvor meget din stabile indsats betyder i dagligdagen

Om jobbet

Hos os får du:

 • En grundig introduktion med mentor
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
 • En arbejdsplads som på flere områder er first mover
 • Sagssupervision, faglig sparring, sagsgennemgang og dialog om prioritering
 • Metodeudvikling og et højt fagligt niveau
 • Højt til loftet og mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsning
 • Engagerede kolleger og et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på ordentlighed

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du ved ansættelse selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Theis Hjelmsted på tlf. 64 74 73 36 eller tlf. 24 80 40 57.

Ansøgningsfristen er den 25. oktober 2020, og vi forventer at holde samtaler den 27. oktober. Hvis der er behov for anden samtale, vil denne blive afholdt den 29. oktober.

Vi glæder os til at høre fra dig!