icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Matchnings- og familieplejekonsulent til Børn og Unge (genopslag)

Har du interesse for anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder? Formår du at matche rigtigt til stederne og opbygge et fagligt netværk? Er du fagligt stærk, og kan du se barnets støttebehov og supervisere? Så har vi et spændende job til dig!

Info

Vi søger snarest muligt eller pr. 1. november 2020 en matchnings- og familieplejekonsulent til Børn og Unge. 

Hvem er vi

I Børn og Unge er vi i gang med en spændende omstilling, hvor der ikke vil være en organisatorisk adskillelse af myndighed og udfører. Der skal arbejdes tæt sammen i små teams med både rådgivere og familieindsatspersoner. Vi arbejder med vores opgave og ikke min opgave og ud fra et perspektiv, hvor ingen fagfagligheder er vigtigere end andre. Det betyder også, at familieplejekonsulenterne indgår i et tæt samarbejde med socialrådgiverne og andre fagfunktioner om opgaver på pleje- og anbringelsesområdet.

Vi er i gang med en faglig styrkelse af anbringelsesområdet, hvor udgangspunktet er rette indsats til rette tid og brug af indsatstrappen, og hvor vi ønsker at have stor fokus på netværk og barnets støttebehov. Vi stiller høje krav til at finde det rigtige match med en plejefamilie eller et opholdssted ved at omsætte barnets støttebehov ind i optimale rammer. Dette gøres blandt andet ved at have et stort kendskab til opholdssteder og plejefamilier, at besøge stederne og at være fagligt skarp på indhold og resultat, så barnet og den unge får de bedste udviklingsmuligheder.

Vi er ambitiøse, når det gælder samarbejde og supervision, tæt støttende opstartsforløb for Assens Kommunes godt 80 plejefamilier og 100 plejeanbragte børn og i samarbejdet mellem plejefamilie, familieplejekonsulent og socialrådgiver. Her vil vi et tæt og konstruktivt samarbejde. Du vil derfor, ud over en tilknytning til den tværgående administrative funktion på området Børn og Unge, også blive knyttet til dine kollegaer på familieplejekonsulentområdet.

Om jobbet

Dine opgaver vil blive at:

 • matche døgnpleje- og aflastningsfamilier samt opholdssteder til sårbare børn og unge i tæt samarbejde med socialrådgiveren og andre samarbejdsparter og have et godt overblik over mulighederne også ud over det Tilbudsportalen tilbyder
 • understøtte anbringelsesstederne med et succesfuldt anbringelses- eller aflastningsforløb og fokus på effekten og hjemgivelsen
 • godkende netværksplejere i tæt samarbejde med socialrådgiveren
 • bidrage til fx status og opfølgningsmøder
 • sparre i forhold til de administrative opgaver på området
 • rekruttere nye døgnpleje- og aflastningsfamilier
 • superviserer plejefamilier, hvor der altid tages udgangspunkt i handleplanens opsatte mål
 • bidrage til undervisningen i opstartsforløb for plejefamilier.

Hvem er du

Vi forventer, at du: 

 • er socialfaglig eller pædagogisk uddannet med relevant efteruddannelse fx en supervisionsuddannelse
 • har erfaring fra området med sårbare børn, unge og deres familier
 • er nysgerrig og optaget af den nyeste viden på området
 • er fagligt skarp i matchningsopgaverne, mål for anbringelsen og barnets støttebehov
 • kan omsætte mål fra handleplanen til metode og hverdagspraksis på anbringelsesstedet
 • er en god kollega der bidraget til et godt arbejdsmiljø og til at udvikle den faglige og administrative praksis
 • er ambitiøs og brænder for at løse opgaverne med barnet i centrum
 • er anerkendende og respektfuld i tilgangen til barnet, den unge, deres familie og plejefamilien
 • kan bevare overblikket og er god til at tilrettelægge arbejdet
 • er fleksibel, dynamisk og loyal i det tværfaglige samarbejde
 • er villig til at arbejde uden for normal arbejdstid til fx supervision, teamaftener eller kurser.

Vi tilbyder

Hos os får du: 

 • en spændende arbejdsplads, hvor fundamentet er et godt tværfagligt samarbejde og høj faglighed
 • en arbejdsplads, hvor ordentlighed og ambitioner er nogle af de bærende værdier
 • gode kollegaer og mulighed for sparringsnetværk
 • stor indflydelse på din arbejdsdag og arbejdstilrettelæggelse.

Løn og ansættelsesvilkår 

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. november 2020 eller snarest muligt. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest. Straffeattesten skal du ved ansættelse selv indhente, hvilket du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Den 1. august 2020 har vi indført røgfri arbejdstid i Assens Kommune.

Vil du vide mere

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Brade Kreipke på telefon 64 74 64 04 eller afdelingsleder Trine Wittrup på telefon 64 74 64 41.

Ansøgningsfristen er den 22. september 2020, og ansættelsessamtaler afholdes den 29. september 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!