icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Virksomheds- og uddannelseskonsulent til Ungeenheden

Mener du, at alle unge har talenter, og er du ekspert i at understøtte, at talenterne kommer i brug? Er du fagligt stærk, og har du spidskompetencer i at skabe relationer til ledige unge og virksomheder? Kan du spotte den unikke vej for hver enkelt ung mod uddannelse og arbejde, og får du alle veje til at være lige værdifulde? Så er det måske lige dig, vi søger.

Info

Ungeenheden søger en virksomheds- og uddannelseskonsulent til fortsat talentudvikling af unge ledige uden kompetencegivende uddannelser. Vi søger pr. 1. oktober 2020 eller snarest muligt derefter en konsulent til at varetage og udvikle den uddannelses- og jobrettede indsats sammen med unge på uddannelseshjælp.

Om de unge 

De unge ledige i Ungeenheden er en sammensat gruppe af unge på forskellige niveauer i forhold til job og uddannelse. Målgruppen for denne indsats er de unge, som oplever at have forskellige sociale eller personlige udfordringer, der kan stå i vejen for, at de bliver klar til uddannelse og job. For en del af målgruppen er der behov for en meget understøttende indsats. 

Der kan for konsulenten også være opgaver i forbindelse med den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) for alle unge fra 15 år i Assens Kommune mod uddannelse. Herunder også samspillet med Den Forberedende Grunduddannelse og ungdomsuddannelserne. Målgruppen er f.eks. unge i udskolingen, unge på vej mod og i ungdomsuddannelserne, eller unge som har behov for forberedende aktiviteter på vej mod uddannelse og job. 

Du kan formidle veje til job og uddannelse 

Som virksomheds- og uddannelseskonsulent bliver du en del af beskæftigelsesteamet i Ungeenheden. Talentudviklingen af de unge sker derfor i samarbejde med beskæftigelsessagsbehandlere og vejledere i Ungeenheden. I det samspil udvikles de unge, så de tror på, at de kan bruge netop deres talenter til at få en uddannelse eller job. 

Du skal være opsøgende i forhold til de ledige unge og skabe motivation til samspillet med virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, som en vej til at opnå deres mål. Du skal møde de unge enkeltvis, men du skal også samle de unge i grupper og facilitere fælles formidling af konkrete job og veje mod uddannelse. Du skal derfor kunne navigere i at arbejde med både med hold og individuelle forløb.

Relation er et vigtigt redskab i Ungeenheden for at skabe tillid og tro hos de unge. Vi tør gå langt for de unge, og det er ikke altid den lige vej. De unge skal kunne mærke, at vi vil hjælpe dem med at gøre en forskel og vise dem vejen til uddannelse/arbejde. 

Du skaber jobåbninger 

Vi tror på, at erfaringer, som skabes i de levede liv på virksomheder, giver de unge tro på og ansvar for deres egne muligheder. Derfor skal den virksomhedsrettede indsats spille en langt mere aktiv rolle i vores indsats for og med de unge. Du bliver spydspids i denne udvikling. 

Derfor skal du have blik for udviklingen på arbejdsmarkedet og fokusere på områder med arbejdskraftbehov. Du skal kunne skabe jobåbninger, der klart gør en forskel for den unge og virksomheden. Det skal være jobåbninger, som den unge kan udvikle sig i, og virksomhederne skal være villige til at betale for de kompetencer, de unge optræner hos dem. 

Du har gerne erfaring med etablering af mesterlæreaftaler, herunder vejledning til virksomhederne og de unge, og du er lidt af en netværker, der formår at bringe f.eks. lokalsamfund, boligforeninger, frivillige organisationer, idrætsforeninger i spil til gavn for de unge.  

I det virksomhedsrettede felt vil du selvfølgelig samarbejde med øvrige virksomhedskonsulenter i Assens Kommune, men du har opfølgningen på, at plan og aftale følges i virksomhedsfeltet.

Dine funktioner i jobbet 

Du skal være det positive og vedholdende blik på de ledige unge, så deres talenter bliver tydelige.

 Derfor skal du: 

  • opbygge en tillidsfuld relation til de unge og oversætte deres behov og ønsker til konkrete tiltag, der skaber positiv forandring 
  • være udadvendt, fleksibel og tilgængelig, så de unge kan få hjælp, når de har behov 
  • kunne coache individuelt og facilitere grupper, der får de unge til at se positivt på egne evner og tænke i muligheder frem for begrænsninger 
  • udvikle den virksomhedsrettede indsats og gå nye veje sammen med dine kollegaer i Ungeenheden
  • prioritere sparring med dine kolleger i Ungeenheden, så I gør hinanden bedre 
  • opsøge og etablere jobåbninger, uddannelsesaftaler, praktikker m.v 
  • lave det rette match, etablere de konkrete aftaler og sikre opfølgning  
  • vejlede virksomheder og de unge om muligheder og udføre de administrative opgaver i samarbejdet mellem Ungeenheden og virksomheder
  • kunne arbejde med resultat- og måltal samt tidsafgrænsede indsatser.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så afgørende, men du skal have erfaring med den virksomhedsrettede og understøttende indsats for unge mellem 18 og 29 år. Det er også en klar fordel, hvis du har erfaring med vejledning om erhvervs- og ungdomsuddannelser og opsøgende virksomhedskontakt samt har kendskab til muligheder og rammer i den nye beskæftigelsesindsats - jfr. regelforenklingen i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).  

Det afgørende er din tilgang til de unge, og at du er indstillet på at være fleksibel og tilgængelig, så de unge kan få hjælp, når der er behov.

Med dine kompetencer må du også meget gerne kunne udfordre os og måske bringe alternative veje i spil for at hjælpe bedst muligt. 

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffeattest skal indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk 

Vil du vide mere 

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder, Trine Wittrup, på tlf. 64 74 64 41 eller faglig koordinator, Anne Kathrine Skræp, på tlf. 64 74 69 11, hvis du ønsker yderligere information om stillingerne. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. september 2020, og du må forvente at blive indkaldt via mail eller telefon senest i starten af uge 40. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!