icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig leder til Dagtilbuddene i Tommerup-området

Står børns udvikling, trivsel, læring og dannelse højt på din dagsorden? Kan du inspirere og lede pædagogisk personale i faglig udvikling og gå forrest? Formår du at etablere meningsfulde læringsmiljøer for børn i alderen 0-6 år i samarbejde med personalet? Ser du forældrene som vores vigtigste samarbejdspartnere, og er du anerkendende i din tilgang? Så har vi et spændende og givende job til dig!

Info

Hos Dagtilbuddene i Tommerup-området søger vi en faglig leder pr. 1. december 2020, som vil være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde, og medvirke til at etablere udviklende læringsmiljøer for vores børn i samarbejde med medarbejderne.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Tommerup-området dækker hele aldersgruppen fra 0-6 år, og består af 3 enheder; Dagplejen, Børnehuset Himmelrummet og den integrerede institution Overmarksgården. Enhederne er fordelt i Tommerup-området og er under samme ledelse, og vi er tilsammen godt 50 ansatte.

Fælles for de 3 enheder er, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte familie. Vi vægter samarbejdet højt og tror på, at en åben og tæt dialog er bærende for et godt forældresamarbejde. Samtidig vægter vi nærvær, omsorg, anerkendelse og engagement både for det enkelte barn og for fællesskabet.

Stillingen er som udgangspunkt i Overmarksgården, og vil dække både vuggestue og børnehave.

Overmarksgården er et børnehus, 0- 6 år, med masser af oplevelser, hvor udeliv og udepædagogik er det bærende element. Vi har dyr på gården, der indgår som en naturlig del af vores pædagogiske hverdag. Sammen med børnene oplever vi sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål.  

Vores profil er udeliv for børn, og naturen er vores overordnede ramme. Vi lever i og med naturen, og vores skønne udeområde på ca. 7 tønder land rummer dyrefolde, køkkenhave, orangeri, skov, bålpladser m.m. og understøtter vores pædagogiske arbejde.

Vi har til huse i en moderne institution, som sammen med vores gamle gård understøtter vores profil og pædagogiske værdier. Der er plads til 125 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn, og vi er ca. 20 pædagogiske medarbejdere. Huset er indrettet, så vi arbejder i mindre teams, som både kan værne om det lille fællesskab og dyrke det store fællesskab.  

Vores pædagogiske arbejde baserer sig på de styrkede læreplaner og den relationelle pædagogik i samspil med vores profil.

Om jobbet

Som faglig leder vil du være tæt på medarbejdere, børn og familier i hverdagen. Du skal være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde, og være med til at etablere udviklende læringsmiljøer for børnene i et respektfuldt samarbejde med medarbejderne.

Dit omdrejningspunkt vil være praksisnær ledelse med fokus på kerneopgaven. Det forventes, at du i overvejende omfang og efter behov indgår i det konkrete arbejde omkring børnene.

Du bliver en del af et udviklingsorienteret lederteam, hvor gensidig respekt, høj faglighed og vidensdeling er kerneværdier. Ledelsen består af områdeleder, faglig leder- og stedfortræder og dig.

Som faglig leder vil du, i samarbejde med den øvrige ledelse, være med til at videreudvikle den pædagogiske praksis og dagsordensætte Overmarksgårdens profil. Du vil også i ledelsesteamet være med i den faglige videreudvikling af hele området.

Jobbet indebærer mødeledelse og facilitering af både personalemøder, forældremøder/samtaler, møder med tværfaglige samarbejdspartnere og lignende.

Hvem er du

 Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog, fagligt dygtig og har erfaring fra 0-6 års området
 • har ledelseserfaring/uddannelse eller mod på at få det
 • brænder for at være pædagog og evner både at være selvledende og samarbejdende
 • kan se potentiale i de enkelte medarbejdere og understøtte deres videre udvikling
 • ikke er bange for at tænke nyt, lave prøvehandlinger og være åben overfor at justere og ændre undervejs
 • er synlig og nærværende blandt familier, personale og ledelse, og kan indgå i anerkendende, involverende og konstruktivt samarbejde med dem
 • kan organisere og bevare overblik, både for dig selv og andre, også i pressede situationer
 • har gode kommunikative evner
 • har fokus på den evaluerende praksis
 • på sigt kan omsætte institutionens og kommunens strategier og målsætninger til pædagogisk praksis i samarbjede med ledelsesteamet
 • samarbejder loyalt både med den lokale og centrale ledelse i overensstemmelse med Assens Kommunes ledelsesgrundlag.

Vi tilbyder

Hos os får du: 

 • et spændende og ansvarsfuldt job med mange facetter på en værdibaseret arbejdsplads
 • et dagtilbud med en engageret og aktiv bestyrelse og forældrekreds
 • en stor gruppe engagerede medarbejdere, som har fokus på høj faglighed og fællesskab
 • mulighed for at kunne udvikle dine lederkompetencer
 • et dagtilbud, som vægter lethed og godt humør i samarbejdet
 • en organisation, der trives med at sige VI og ikke JEG
 • et ledelsesteam, som glæder sig til at byde dig velkommen.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid med forventet ansættelse pr. 1. december 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Vi opfordrer til, at du kontakter områdeleder Lisbeth Wehner Rasmussen på tlf. 24  61 84 14 eller faglig leder Stine Vestergaard Rauch på tlf. 40 49 64 82 forud for ansøgningen. Vi vil gerne hilse på dig og vise vores afdelinger frem i det omfang Covid-19 tillader det.

Ansættelsesproces

Der er ansøgningsfrist den 27. september 2020, og vi skal have din ansøgning elektronisk.

Første samtalerunde forventes afholdt den 6. oktober 2020.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtalerunde en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding fra vores HR-afdeling.

Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus først i uge 42.

Anden samtalerunde forventes afholdt den 20. oktober 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!