icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Ambitiøse lærere til Vissenbjerg Skole

Vi er i den unikke situation, at vi har mulighed for at ansætte to lærere til Vissenbjerg Skole. To lærere, som brænder for at gøre en forskel for eleverne, så de bliver endnu dygtigere og trives endnu bedre. To lærere, som kan gøre os endnu stærkere i vores inkluderende praksis. Kan du medvirke til det? Så er det dig, vi søger!

Info

Hvem er vi

Vissenbjerg Skole ligger i det fynske højland omgivet af smuk natur og kun 5 minutter fra motorvejen.

Vi har ca. 600 skønne elever, og vi har 2-3 spor fra 0. – 9. kl. Skolen er inddelt i afdeling 1, som rummer 0. – 4. klasse, og afdeling 2 fra 5. – 9. kl. Derudover har vi en lille specialklasseafdeling og en lille LKT-afdeling. Vores dejlige SFO har næsten 200 børn, og har fantastiske rammer. Skolen har gode faciliteter både inde og ude, for både børn og voksne.

Vi sigter efter at samarbejde som et professionelt lærende fællesskab, der ligeligt og meningsfuldt deler ansvaret for elevernes læring og trivsel, og her får du mulighed for at være med til at udvikle en lærende kultur. Vi er omgivet af dygtige vejledere, lærere og pædagoger, som alle hver dag står på tæer for at lykkes med elevernes trivsel og læring. Tonen er uformel og humoristisk, men tag ikke fejl – vi er hamrende ambitiøse, selv om vi har det sjovt imens.

Om jobbet

Stilling 1: En lærer, der vil være en del af teamet for LKT-klassen og teamet for 9. årgang

Som lærer i stilling 1 vil du blive en fast del af LKT-teamet med 11 lektioner. I vores LKT-klasse har vi 10 børn, som er visiteret fra skolerne i Assens Kommune. Børnene er normaltbegavede, og de har brug for at få øvet sig i samspillet med andre, i kravsætning og følelsesregulering, så de kan sluses ind i deres almenklasser igen.

LKT-teamet består af en pædagog og fire lærere ud over dig, og man er altid mindst to voksne i klassen ad gangen. Som LKT-lærer er det vigtigt, at du hviler i dig selv og kan bevare roen i tilspidsede situationer. Vi arbejder ud fra low arousal pædagogikken og har en fast tro på, at børn altid gør det bedste, de kan, og når det ikke lykkes, er det fordi, de har brug for hjælp.

Ud over timerne i LKT er der i kommende skoleår 15 lektioner i 9. klasse, som anvendes ud fra co-teaching tilgangen i dansk og matematik. Her er opgaven i samarbejde med teamet at tilrettelægge undervisningen, så der gives den nødvendige støtte i klassen, så alle elever bliver klar til afgangsprøverne.

Stilling 2: En lærer, der vil være en del af teamene for 7. og 8. årgang

Som lærer i stilling to vil du primært blive en del af team 7 og team 8. Rollen er at understøtte elevernes læring ud fra co-teaching tilgangen, primært i dansk- og matematiktimerne. Er du vejleder, som kan bidrage til at Vissenbjerg Skole almendidaktisk og pædagogisk bliver stærkere, er det et stort plus.

Hvem er du

For begge stillinger gælder, at vi ønsker kolleger, der

  • trives med det forpligtende, tætte teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber
  • har en anerkendende og inkluderende tilgang
  • af natur lyser på det gode og tror på det enkelte menneskes potentiale, og det smitter af på din måde at møde elever, forældre og kolleger
  • får stjerner i øjnene, når eleverne udvikler sig, for du vil noget med eleverne og fejrer det med dem, når du ser, at de rykker fagligt og socialt.
  • er relationskompetent
  • er rummelig, tålmodig, rolig og hviler i dit selv, og du oplever, at din ro smitter af på eleverne
  • er ambitiøs på elevernes, kollegernes og egne veje og har mod til at følge ambitionerne
  • ved, at din klasseledelse er afgørende for, at du får alle med i et trygt og inspirerende læringsmiljø
  • er en holdspiller og har regnet ud, at 2+2=5, når vi er i lærende fællesskaber sammen.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Kondrup Ebbesen på tlf. 24 24 75 67.

Vi skal have din ansøgning, dit CV og relevante bilag (eksamensbevis, udtalelser mm.) elektronisk senest den 17. august 2020. Husk at angive, hvilken stilling du søger. Vi afholder samtaler den 25. august fra kl. 10.00.

Tiltrædelse ønskes så hurtigt som muligt, senest den 1. oktober 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!