icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Socialpædagog til vores herlige LKT-klasse på Vissenbjerg Skole

Kommer der stjerner i dine øjne, når tanken falder på elever, der har brug for en håndsrækning til at blive hjulpet tilbage til almenskolen? Tænker du, at du sammen med et dygtigt team gerne vil tage ansvar for den håndsrækning? Har du rygsækken fuld af værktøjer, du kan sætte i spil, så den mission lykkes? Smiler du indforstået, når vi taler om low arousal pædagogik, professionel relationskompetence, professionelle læringsfællesskaber og inkluderende læringsfællesskaber? Ja? Så læs endelig videre!

Info

Hos Vissenbjerg Skole søger vi en socialpædagog på fuld tid til vores LKT-klasse. En socialpædagog, som vil blive en vigtig gennemgående person for vores elever og forældre.

LKT står for Læring, Kontakt og Trivsel, og klassen består af 10 normaltbegavede elever fra 0. - 6. klasse, som har brug for en håndsrækning, fordi de er i socio-emotionelle vanskeligheder. Missionen er at give dem redskaber til at regulere følelserne og indgå i socialt samspil med jævnaldrende børn, så de får en fornyet tillid til sig selv og kan sluses ind i almenklassen igen.

Hvem er vi

Vissenbjerg Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0. - 9. klasse. Vi har ud over LKT-klassen også en specialklasserække, som elever visiteres til fra kommunens skoler. Vores dejlige SFO har næsten 200 børn, og har fantastiske rammer. Skolen har gode faciliteter både inde og ude, for både børn og voksne.

Vi gør os umage for at ”blende ind” og bygge bro mellem almenskolen og vores LKT-klasse, fordi det er et vigtigt element for, at vi lykkes med opgaven.

Forældresamarbejdet er et omdrejningspunkt i udviklingen af vores elever både fagligt og socialt, så vi forventer, at du har erfaringer og redskaber til at arbejde kvalificeret med dette område.

Vi sigter efter at samarbejde som et professionelt lærende fællesskab, og her får du mulighed for at være med til at udvikle en lærende kultur. Vi er omgivet af dygtige koordinatorer, vejledere, lærere og pædagoger, som alle hver dag står på tæer for at lykkes med elevernes læring og trivsel. Tonen er uformel og humoristisk, men tag ikke fejl – vi er hamrende ambitiøse, selv om vi har det sjovt imens.

Hvem er du

Du skal være indstillet på, at teamsamarbejdet er et bærende element på Vissenbjerg Skole, og at vi forventer, at du vil medvirke til at udvikle og kvalificere dette i alle sammenhænge. Det betyder også, at du er i stand til at reflektere over din egen position.

Det er yderst vigtigt for os, at du har et reflekterende forhold til begrebet anerkendelse. Derudover forventer vi, at du er et robust menneske, som kan finde støtte og balance i din professionalisme – også i belastende situationer. 

I denne stilling er der brug for en særligt relationskompetent socialpædagog, som i høj grad har eleverne på sinde. Af natur lyser du på det gode og tror på det enkelte menneskes potentiale, og det smitter af på din måde at møde elever, forældre og kolleger. Du er rummelig, tålmodig, rolig og hviler i dig selv, og du oplever, at din ro smitter af på eleverne. Samtidig vil du noget med eleverne og fejrer det med dem, når du ser, at de rykker sig fagligt og socialt.

Du er en holdspiller og har regnet ud, at 2+2=5, når vi er i lærende fællesskaber sammen.

Vi forventer, at du – sammen med dine samarbejdspartnere – tilrettelægger pædagogiske og faglige tiltag/forløb for de enkelte elever og for grupper af elever med udgangspunkt i deres forudsætninger, muligheder og ønsker. Disse forløb skal dokumenteres skriftligt og konkrete handlinger, målsætninger og evalueringer skal indgå i beskrivelserne.

Det er skolen, som er rammen for arbejdet i LKT-klassen. Eleverne trænes til at komme tilbage til almen. Du skal derfor have interesse for skolen, have lyst til at undervise og være dygtig til klasseledelse.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du selv hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk. Tiltrædelse ønskes pr. 1. august 2020.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Kondrup Ebbesen på tlf. 64 74 79 44, hvis du har spørgsmål.

Vi skal have din ansøgning, dit CV og relevante bilag (eksamensbevis, udtalelser mm) elektronisk senest den 14. juni 2020. Samtaler afholder vi den 22. juni 2020 fra kl. 8.30.

Vi glæder os til at høre fra dig.