Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Projektleder og foreningskonsulent

Er du en stærk projekt- og procesleder, som brænder for samarbejdet med det frivillige foreningsliv? Formår du at understøtte og komme i mål med projekter på tværs af foreninger, organisationer og kommune? Så har vi jobbet til dig.

Info

Vi er på udkig efter en projektleder, der skal være drivkraften i arbejdet med at få flere i bevægelse i Assens Kommune. Det er vi, fordi Assens Kommune og DGI Fyn har indgået en 3-årig ’Bevæg dig for livet’-aftale med ambitiøse mål, som du får ansvaret for at realisere.

Flere skal i bevægelse

Vi arbejder overordnet for at realisere de nationale mål i ’Bevæg dig for livet’- visionerne om, at 50 % af befolkningen skal være fysisk aktive i en idrætsforening, og 75% skal være fysisk aktive frem mod 2025. På vejen dertil skal vi i Assens Kommune løfte deltagelsen i idrætsforeningerne med 1700 flere medlemmer og få 2800 flere borgere til at blive fysisk aktive. ’Bevæg dig for Livet’-aftalen er en vigtig del af den samlede indsats i Assens Kommune for at realisere Byrådets ambitioner i Vision 2030 og målene i den nye sundhedspolitik.

Det kræver betydelige og også nye indsatser, og i kommuneaftalen skal vi arbejde med indsatser inden for følgende målgrupper:

 1. Flere børn i bevægelse
 2. Flere unge i fællesskaber
 3. Flere aktive voksne og seniorer

Din første opgave bliver at konkretisere rammeaftalen i en handlingsplan, baseret på et solidt vidensgrundlag, som du herefter skal stå i spidsen for at gennemføre. Det gør du selvfølgelig ikke alene, men efter dialoger med bl.a. borgere og foreninger, folkeoplysningsudvalg, faglige kolleger i Assens Kommunes forskellige forvaltninger og i DGI Fyn.

Da stillingen oprettes i samarbejde med DGI Fyn, vil vi også sikre, at du får tætte relationer til DGI Fyns idrætskonsulenter og kommer til at indgå i et netværk med tilsvarende projektledere fra flere af de fynske kommuner.  

Du kan læse mere i ’Bevæg dig for livet’-aftalen.

Hvem er du

Til at realisere ’Bevæg dig for livet’-aftalen har vi brug for en idérig, ambitiøs og dygtig projektleder med et udpræget godt samarbejdsgen.

Vi forventer, at du:

 • besidder stærke netværkskompetencer og kan få tingene til at ske
 • er en erfaren projektleder
 • er en dygtig koordinator og brobygger
 • er initiativrig og handlekraftig
 • er lyttende og imødekommende
 • arbejder strategisk og analytisk med fokus på både processen og resultatet
 • har stærke formidlingsevner – både skriftligt og mundtligt
 • er en god kollega, der prioriterer sparring, videndeling og et godt arbejdsklima. 

Vi forestiller os desuden, at du har:

 • en relevant videregående uddannelse
 • indsigt i arbejdet med frivillige foreninger
 • erfaringer med udarbejdelse af projektbeskrivelser og fundraising
 • en høj grad af strategisk og politisk tæft
 • indsigt i arbejdet i en politisk styret organisation.  

Om jobbet

Som nævnt har du ansvaret for at udarbejde en handlingsplan, og efterfølgende stå for implementeringen og løbende justering heraf. Her bliver du bindeleddet mellem projektets mange aktører – foreninger såvel som andre aktører. Der ligger således en stor opgave i at ”gribe" og understøtte de initiativer, som opstår i foreningslivet, og skabe synergier på tværs af idrætslivet og kommunale forvaltninger. Herudover får du til opgave at arbejde med afrapportering, udarbejde analyser, rapporter, projektbeskrivelser, evalueringer og evt. fondsansøgninger, hvis det kan understøtte de valgte indsatser. 

Du skal trives med at ”tage teten”, både i de små og store sammenhænge. Der ligger en væsentlig opgave i at drive initiativerne, og at sikre kommunikation, kontakt og netværk. Du skal også kunne stå for at gennemføre møder, hvor du typisk vil tage rollen som mødeleder, ligesom du vil have ansvaret for større arrangementer, hvor det er nødvendigt. 

I sagen natur vil du skulle tilbringe en del af tiden ”i marken” – hvor foreningerne fungerer, og du må derfor påregne en del aften- og weekendarbejde.

Vi tilbyder

Et godt og levende arbejdsmiljø, hvor vi sætter et godt humør, en uformel omgangstone og et godt samarbejdsklima højt. Du får en tæt berørings- og samarbejdsflade med kolleger på tværs af kommunale forvaltninger, foreningslivet, DGI/DIF og en række øvrige organisationer. 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er organisatorisk placeret i Plan og Kultur med reference til plan- og kulturchefen.

Arbejdssted er på Assens Rådhus og med en ugentlig arbejdsdag hos DGI Fyn, Odense.  

Stillingen er på fuldtid og tidsbegrænset til 3 år fra tiltrædelsestidspunkt. Tiltrædelse forventes den 1. juni 2020 eller hurtigst muligt. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. 

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte plan- og kulturchef Peter M. Nielsen på tlf. 64 74 73 75.

Ansøgningsfristen er den 13. april 2020, og samtaler forventes gennemført den 21. april 2020.

Du bedes vedlægge CV og referenceliste til din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!