icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Familiekonsulenter til nytænkende familieindsatser

Vil du have et meningsfyldt og afvekslende arbejdsliv, hvor din indsats virkelig gør en forskel? Er du fagligt dygtig og ambitiøs? Og vil du være med til at søsætte en nytænkende måde at samarbejde på, hvor der er stort fokus på inddragende metoder? Så er det måske lige dig, vi mangler!

Info

Hos Børn og Unge søger vi udviklingsorienterede familiekonsulenter. Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer ugentligt med ansættelse pr. 1. april 2020 eller snarest muligt.

Vi skal bruge familiekonsulenter til Ungeenheden i Glamsbjerg, Modtagelsen og Børn & Familie i Assens til en ny organisering.

Hvem er vi

I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse og sammenhængende og netværksbaserede indsatser for udsatte børn og unge. Vi arbejder systematisk med netværket, familierådslagning, forposter sammen med skoler og daginstitutioner.

Vi er i gang med en spændende omstilling, hvor der ikke vil være en organisatorisk adskillelse af myndighed og udfører. Der skal arbejdes tæt sammen i små teams med både rådgivere og familieindsatspersoner. Vi arbejder med vores opgave og ikke min opgave og ud fra et perspektiv, hvor ingen fagfagligheder er vigtigere end andre.

Vi styrker tidlig opsporing og aktivering af familien og deres netværk. Vi understøtter familierne som beslutningsdygtige og selvhjulpne og at forældre og børn fastholder arbejde, skolegang og uddannelse.

Løsningerne udvikles ud fra samme grundlæggende metoder og fælles sprog og med fokus på effekten af det, vi sætter i værk.

Familieindsatserne består af:

 • Familiekonsulenter, som er organiseret i mindre teams sammen med rådgivere
 • Familiebehandlere, som varetager visiterede behandlingsforløb i et tværgående monofagligt behandlerteam
 • Kontaktpersonskorps - et korps på 0 -14 års området, som er tilknyttet de mindre teams i Børn & Familie samt et korps på ungeområdet, som et tilknyttet indsatsdelen i Ungeenheden.

Hvem er du

Vi søger familiekonsulenter, der:

 • er uddannet pædagog eller har anden relevant socialfaglig uddannelse gerne suppleret med en relevant efteruddannelse
 • er tydelig, ansvarlig og bevidst om egne værdier og grænser og udviser god tålmodighed
 • er initiativrig, lydhør, fleksibel, omsorgsfuld og kreativ i arbejdet med såvel familierne som kolleger
 • respektfuldt og ydmygt formår at arbejde med mennesker i udsatte positioner
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og samtidig arbejde tæt sammen i teams med andre familiekonsulenter og rådgivere samt indgå ligeværdigt med tværfaglige samarbejdspartnere
 • har lyst til et tæt samarbejde med familierne og udviser fleksibilitet
 • indgår aktivt i indsatsernes løbende faglige udvikling
 • har faglig viden og relevant erfaring på området
 • gerne har erfaring med at etablere og afvikle gruppeforløb i tæt samspil med andre fagpersoner
 • har erfaring med observationer af samspil mellem forældre og børn
 • ser dokumentation som en naturlig del af arbejdet

Derudover må vores nye familiekonsulenter meget gerne have specifik og relevant erfaring og viden inden for et af nedenstående områder:

 • børns udvikling samt den tidlige tilknytning mellem primær omsorgsgiver og det lille barn
 • unge i alderen 15 - 18 år i sårbare positioner (herunder misbrug, psykisk sårbarhed, skolefravær m.m) og deres netværk
 • børn og unge med diagnoser og deres familier

Om stillingerne

Arbejdsopgaverne vil være meget forskelligartede, både individuelt og tværfagligt. Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • i samarbejde med familien og dit team at sikre, at målene i handleplanen er levende, udvikler sig og er effektfulde
 • at yde støtte til barnet /den unge /familien på det nære og personlige plan
 • deltagelse i tværfaglige møder i afdelingerne, hos samarbejdspartnere eller andet sted sammen med familien
 • at samle indsatser for grupper af borgere, når udfordring og målgruppe vil kunne profitere af dette

Bil og kørekort er en forudsætning, da en del af arbejdet også foregår i familiernes hjem. Familiekonsulenterne vil selv være med til at planlægge deres arbejdsdag og kører ud til familier og samarbejdspartnere i hele Assens Kommune.

Alle har fleksible arbejdstider, da man samarbejder med familierne, når de har behov for det. Det må derfor forventes, at der kan være morgen, eftermiddag og aftensarbejde.

Vi kan tilbyde dig:

 • et meningsfyldt og afvekslende arbejdsliv, hvor din indsats har stor betydning
 • et godt samarbejdsklima med hjælpsomme kolleger
 • stor mulighed for at være med til at udvikle familieindsatserne i vores nye organisering
 • faglig sparring med andre familiekonsulenter, familiebehandlere og Børn & Unge psykologer
 • mulighed for at strukturer sin egen hverdag efter aftale med leder
 • supervision

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest. Straffeattesten skal du ved ansættelse selv indhente, hvilket du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne som familiekonsulent, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Brade Kreipke på telefon 64 74 64 04 eller afdelingsleder Trine Wittrup på telefon 64 74 64 41.

Vi glæder os til at se din ansøgning!