icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

Vil du være med i ledelsesteamet for Assens Kommunes nye UNICEF Rettighedsskole? Formår du både at lede og indgå i det pædagogiske arbejde? Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt? Og trives du med både det administrative og det pædagogiske arbejde? Så er du måske Peter Willemoesskolens nye viceskoleleder.

Info

Vi søger en samarbejdsorienteret og fagligt stærk viceskoleleder med et glimt i øjet, som vil være med til at opbygge skolens profil som UNICEF rettighedsskole.

Hvem er vi

Peter Willemoesskolen er en mellemstor folkeskole i Assens by. Skolen består af en skoledel og en SFO-del og har ca. 330 elever, som er fordelt i 0.-9. klasse og en specialklasserække.

På skolen sætter vi pris på mangfoldighed og rummelighed, og vi har en del to-sprogede elever. Vi er i august startet arbejdet på at blive certificeret som UNICEF rettighedsskole – den første af sin slags i Assens Kommune.

Skolen har gode fysiske rammer og er omgivet af naturskønne områder som skov og strand med mange muligheder for aktiviteter.

Vi har et godt samarbejde med forældre og skolebestyrelse, ligesom vi arbejder godt sammen med byens dagtilbud, Assens Bibliotek, Assens Musikskole og byens kirke m.m.

Om jobbet

Skolens ledelse vil bestå af dig som viceskoleleder og en skoleleder, som er konstitueret indtil januar 2021. I tæt samarbejde løser I de pædagogiske ledelsesopgaver – både de daglige og mere langsigtede. I står for ledelsen af ca. 40 meget dygtige og engagerede medarbejdere.

I de kommende år skal I i ledelsesteamet fortsat arbejde med trivsel og dannelse – i tæt dialog med skolens engagerede medarbejdere og forældre, og med respekt for de eksisterende traditioner og værdier for skolen.

Jobbet vil naturligt indeholde en del opgaver af administrativ karakter vedr. både skole og SFO, herunder planlægning, skemalægning og personaleadministration. Der vil også indgå undervisningsopgaver i stillingen.

Du vil få et netværk af dygtige sparingspartnere i kollegerne på de øvrige skoler i kommunen.

Hvem er du

Som en del af ledelsen på Peter Willemoesskolen skal du se muligheder i udvikling af et ”fælles vi” – børn, forældre og personale i mellem.

Vi forestiller os, at du er læreruddannet, fagligt velfunderet og har lyst til skoleledelse. Desuden ser vi gerne, at du har en lederuddannelse eller er i gang med en uddannelse på diplomniveau.

Du skal formå at være synlig og tilgængelig for både personale, elever og forældre samt have interesse for lokalområdet.

Du har blik og respekt for alle medarbejderes kompetencer i forhold til børns læring og trivsel, og har dette for øje i den løbende planlægning af skolens dagligdag.

Derudover forventer vi, at du:

 • kan og vil stå på mål for skolens nye profil som UNICEF Rettighedsskole
 • er administrativt stærk og indstillet på at stå for vikardækning, skemalægning o.l.
 • formår at være leder og samtidig indgå i det pædagogiske arbejde
 • ser nye og alternative muligheder i en travl hverdag
 • er god til at skabe relationer og kan få ting til at gro
 • har stærke kommunikative evner og er åben, tydelig og anerkendende i din kommunikationsform
 • er god til at samarbejde, samspille og vise begejstring
 • er fleksibel og ordentlig.

Vi tilbyder

Til gengæld tilbyder vi dig:

 • en stilling med spændende og varierende udfordringer og mulighed for udvikling af dig som leder
 • et introduktionsforløb med en grundig introduktion til skolen, skolebestyrelsen, forvaltningen og kommunen
 • et tilbud om deltagelse i ledernetværk
 • en flok dejlige og glade elever og et stolt og dedikeret personale, der leverer en god undervisningskultur.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse 1. maj 2020. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46 eller skolebestyrelsesformanden Charlotte Jorck Heide-Jørgensen på tlf. 30 24 43 61. 

Vi håber, at du vil aflægge skolen et besøg, inden du sender din ansøgning. Du kan kontakte viceskoleleder Gun Løvschal på tlf. 64 74 77 99/40 17 95 68 eller konstitueret skoleleder Per Helding Madsen på tlf.  23 81 96 21 for at aftale nærmere.

Du kan også læse mere om Peter Willemoesskolen på vores hjemmeside: http://www.peterwillemoesskolen.dk/.  

Ansættelsesproces

Vi skal have din ansøgning elektronisk senest den 23. februar 2020.

Første samtale finder sted den 4. marts 2020.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling.

Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus i uge 11.

Anden samtale finder sted den 18. marts 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!