icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

To pædagoger til Krummelurens Naturbørnehave

Brænder du for at skabe et stærkt alment dagtilbud, og vil du være med til at skabe endnu mere leg, omsorg, læring og dannelse i vores områdeinstitution? Kan du sikre en varm og tryg pædagogisk ramme og skabe gode understøttende
sociale samt følelsesmæssige læringsprocesser? Er inklusion din grundtanke, og ser du alle børn som betydningsfulde? Så er du måske lige den pædagog, vi mangler!

Info

Vi søger to pædagoger til verdens bedste naturbørnehave, Krummeluren. Stillingerne er på 37 timer om ugen og til besættelse snarest muligt.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Assens-området består bl.a. af tre daginstitutioner; Børnehaven Fuglereden, Børnehaven Østerled og Krummeluren Naturbørnehave- og vuggestue samt en dejlig dagpleje. Børnehaverne og vuggestuen ligger placeret centralt i Assens by med kort afstand i mellem hinanden.

Vores område rummer en dejlig mangfoldig børnegruppe, og vi har plads til i alt 200 børn i alderen 0 til 6 år.

Vi er ca 60 engagerede medarbejdere med forskellige specifikke funktioner og kompetencer, der sammen og hver for sig skaber gode rammer for trivsel, udvikling, leg, læring og omsorg for alle børn.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • er uddannet pædagog og har erfaring fra dagtilbudsområdet
 • har spidskompetencer inden for sprog og sprogtilegnelse
 • er optaget af motorik, krop og bevægelse
 • kan holde fokus på kerneopgaven
 • kan involvere dig i legen og er stærk i relationer
 • optræder empatisk og åben i dit relationsarbejde
 • har hjerte, vilje og mod til at gøre en forskel
 • kan inddrage naturen og udepædagogiske aktiviteter
 • investerer i et åbent og tæt forældresamarbejde båret af gensidig respekt
 • kan arbejde selvstændigt, tage ansvar, skabe struktur og forudsigelighed i planlagte forløb
 • kan bevare roen og overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag.

Om jobbet

Som pædagog i Krummeluren Naturbørnehave bliver du en del af en stor områdeinstitution, og du skal bidrage aktivt til udvikling af vores naturprofil. Du skal kunne tænke naturen og naturfænomener ind, og du skal være en aktiv del af pasning og pleje af vores dyr.

Du indgår i en fast mødeplan, og du skal være aktivt deltagende og opsøgende på og i forældresamtaler, personalemøder, dialogmøder, refleksionsmøder, kompetenceudviklingsforløb samt personaledage.

Vi tilbyder

 • Et udviklende og udfordrende fagligt miljø, som tager afsæt i kommunens Vision 2030 – Med vilje og hjerte, der bl.a. beskriver, at ”Vores Børn og Unge lykkes”
 • En organisation med løbende fokus på kompetenceudvikling samt udvikling af det professionelle samarbejde på tværs
 • En kultur med fokus på udvidet forældresamarbejde, didaktik og inkluderende læringsmiljøer
 • Et kompetent og godt team af kollegaer med stærke ambitioner på alle børns vegne
 • En feedback-kultur under udvikling og kollegial sparring
 • En stærk organisation med øget fokus på tidlig opsporing og forebyggelse, herunder implementering af ”Sverigesmodellen”
 • En aktiv og engageret forældrebestyrelse, som understøtter den gode udvikling af områdeinstitutionen
 • En masse gode kollegaer og godt humør.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Har du brug for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Karin Ladefoged på tlf.: 30 57 88 23 eller pædagogisk faglig leder Sanne Clausen på tlf.: 24 24 54 91.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. februar 2020.

Vi glæder os til at høre fra dig!