icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Barselsvikar til Team Børnehandicap

Er du fagligt dygtig og ambitiøs på familiernes vegne? Og vil du med fokus på børnehandicapområdet være med i et spændende og nytænkende tæt tværfagligt samarbejde med stærk fokus på inddragende metoder? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Team Børnehandicap, der er en del af Børn og Familieafdelingen i Assens Kommune, søger vi en socialrådgiver til barselsvikariat 37 timer om ugen pr. 1. januar 2019. 

Hvem er vi

I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse, tidligere og bedre sammenhængende og netværksbaserede indsatser samt uddannelsesmål for udsatte børn og unge. Vi arbejder systematisk med at inddrage netværket, familierådslagning, forebyggende samarbejde sammen med skoler og daginstitutioner, og dialogbaserede metoder. 

Børn og Familie er en del af Børn, Unge og Uddannelse, som består af Ungeafdelingen, Børnesundhed, Dagtilbud og Skole samt PPR. 

Målgruppen for Team Børnehandicap er børn mellem 0 og 18 år med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og deres forældre. Vores kerneydelser er myndighedsopgaver inden for Lov om Social Service, råd og vejledning, modtagelse og vurdering af ansøgninger om handicaprelaterede ydelser. Vi arbejder også med udredningsværktøjerne, håndtering af underretninger, børnefaglige undersøgelser samt iværksættelse og opfølgning på hjælpeforanstaltninger jf. § 52.

Vi har fokus på en tidlig indsats og målrettet handling med udgangspunkt i barnets bedste, og der er fokus på lokale løsninger tæt på det nære og eksisterende netværk, hvilket indgår som ressource. Derfor vil vi lægge vægt på, at du er god til at indgå i tværfagligt samarbejde med såvel familier som samarbejdspartnere.

Hvem er du

I forhold til dine faglige kompetencer forestiller vi os, at du:

 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler med kendskab til eller interesse for området
 • har myndighedserfaring inden for børnehandicapområdet og/eller udsatte børn og unge
 • har viden om tværgående samarbejde i det kommunale regi og sammenhænge i den kommunale sagsbehandling
 • har gode kommunikative kompetencer, både mundtligt og skriftligt
 • har erfaring med inddragende processer i forhold til familien, netværket og samarbejdspartnere
 • kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde er kendetegnet ved høj faglig kvalitet
 • har erfaring med at arbejde dialogbaseret og procesorienteret
 • tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og helhedsorienteret
 • har kendskab til KMD børne- og voksensystemet, ICS og DUBU.

Hvis du er nyuddannet socialrådgiver, hører vi også meget gerne fra dig.

I forhold til dine personlige kompetencer forventer vi, at du:

 • kan strukturere, planlægge og organisere opgaver selvstændigt
 • er god til at skabe overblik over selv komplekse problemstillinger
 • har gode samarbejdsevner og er en teamplayer
 • er konstruktiv og positiv, og har en anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker
 • trives med en arbejdsdag, som kan være både uforudsigelig og omskiftelig
 • kan bidrage til, at afdelingerne er i udvikling, og at der er en god trivsel
 • har mod på at udvikle nye samarbejdsmodeller
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • er psykisk robust og ved, hvor meget din stabile indsats betyder i dagligdagen.

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde dig:

 • et godt samarbejde med erfarne, fagligt kompetente og hjælpsomme kolleger i et tæt tværfagligt miljø
 • mulighed for at medvirke til udvikling af områderne
 • flextid
 • sundhedsordning
 • introduktion med mentor
 • en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag
 • faglig sparring og kompetenceudvikling
 • arbejde med ICS og DUBU
 • sagssupervision med ekstern supervisor
 • metodeudvikling og et højt fagligt niveau
 • engagerede kolleger i alle aldre og et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på trivsel.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du selv hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Anne Birthe Ferrold Helbo på tlf. 64 74 64 35/24 25 13 27 fra uge 47, socialrådgiver Sara Junge Schønemann på tlf. 64 74 76 45 eller socialrådgiver Charlotta Krøier Elleby på tlf. 64 74 64 54.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 48, 2019.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!