icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Administrativ sagsbehandler til staben i Børn, Unge og Uddannelse

Har du erfaring med administration og opgaver af praktisk, koordinerende og ledelsesunderstøttende karakter? Er du servicemindet, imødekommende og god til at planlægge? Vil du være en del af en nytænkende organisation med højt til loftet og et godt tværfagligt samarbejde? Så er du måske vores kommende kollega!

Info

I en spændende og travl tid søger vi en administrativ sagsbehandler til staben i Børn, Unge og Uddannelse, som kan indgå i arbejdet med administrativ sagsbehandling – primært inden for dagtilbud- og skoleområdet. 

Hvem er vi  

I Assens Kommune ønsker vi at innovere de klassiske velfærdstilbud og professionalisere det tværgående samarbejde. Som en konsekvens heraf har vi organiseret os i et samlet direktørområde: ”Velfærd”. Direktørområdet består af to vicedirektørområder: Børn, Unge og Uddannelse samt Social og Sundhed.  

Området Børn, Unge og Uddannelse omfatter afdelingerne Børn og Familie, Ungeenheden, PPR og Sundhedsfremme samt Dagtilbud og Skole. Til at understøtte arbejdet på tværs i Børn, Unge og Uddannelse er etableret en stab bestående af 9 administrative medarbejdere og konsulenter. Herudover er der administrative medarbejdere og faglige konsulenter i de enkelte afdelinger, som, sammen med staben, løser den samlede opgaveportefølje i Børn, Unge og Uddannelse.

Der er et tæt samarbejde med ledere, vicedirektør og direktør i opgaveløsningen.  

Om jobbet  

Som administrativ sagsbehandler får du et tæt samarbejde med vicedirektøren samt øvrige ledere og medarbejdere inden for vicedirektørområdet. Du skal varetage mange forskellige opgaver af administrativ karakter, og det er derfor vigtigt, at du har erfaring med administrative opgaver og er god til at have mange opgaver i gang samtidig.  

Du skal bl.a. varetage følgende opgaver:  

 • Dagsordener og mødeindkaldelser
 • Deltage som referent ved diverse møder
 • Klagesagsbehandling inden for Børn, Unge og Uddannelse
 • Behandling af anmodninger om aktindsigt i Børn, Unge og Uddannelse
 • Tovholder og styring af diverse igangsatte projekter/tiltag  
 • Arbejde med systemet KMD Elev
 • Indgå i diverse tværgående arbejdsgrupper som repræsentant for dagtilbuds- og skoleområdet
 • Deltage i udarbejdelsen af skolernes kvalitetsrapport  
 • Deltage i udarbejdelsen af dagtilbuds kvalitetsrapport
 • Sagsbehandling forhold til skoleområdet generelt  
 • Superbruger i ESDH-systemet Acadre
 • Sekretær i Børne- og Ungeudvalget
 • Redaktør på kommunens intranet
 • Indgå i GDPR-netværk
 • Indgå som backup i forhold til pladsanvisning/dagtilbudsområdet
 • Indgå som backup ved befordring af børn i specialtilbud
 • Diverse ad hoc opgaver.

Hvem er du

Vi forventer, at du er god til at planlægge, disponere over egen tid og overholde deadlines, og at du kan bevare overblikket, når der løbende skiftes mellem forskellige opgaver. Samtidig har du en fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdet, og det er en selvfølge for dig at tage initiativ og være opsøgende i forhold til opgaveløsningen.

Desuden ønsker vi, at du :  

 • har en relevant uddannelse, fx kontor- eller akademiuddannelse
 • har erfaring med administration fra en større organisation – gerne inden for det offentlige
 • har erfaring med understøttende opgaver af praktisk, koordinerende og ledelsesunderstøttende karakter  
 • har solid, praktisk erfaring med alle programmerne i MS Office og også gerne med ESDH-systemet Acadre
 • er servicemindet, imødekommende og motiveres af, at egne arbejdsopgaver bidrager til at hjælpe andre i deres arbejde
 • er omhyggelig og tager ansvar for dine opgaver
 • er god til at samarbejde og har fokus på at hjælpe kolleger, når der er travlt – også selv om det ikke er inden for eget ansvarsområde.

Løn og ansættelsesvilkår  

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. januar 2020 eller tidligere. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.  

Vil du vide mere  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46.  

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. november 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!