icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig pædagogisk leder til Dagtilbuddene i Assens-området

Evner du at skabe tillid, følgeskab og fælles fagligt fundament? Kan du skabe tydelige rammer for børns leg, læring, trivsel, dannelse og udvikling? Vil du være en del af et velfungerende område samt bidrage med hjerte, vilje og mod? Så er stillingen som faglig pædagogisk leder måske lige noget for dig!

Info

Vi søger en ambitiøs, energisk, varm og nærværende faglig pædagogisk leder til vores spændende og mangfoldige dagtilbudsområde i Assens pr. 1. februar 2020.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Assens-området består af dagpleje, vuggestue og tre børnehaver, som rummer en masse vidunderlige børn mellem 0-6 år.

Området har en fagligt stærk personalegruppe på 61 ansatte med forskellige specifikke funktioner og kompetencer. Vi har en arabisktalende kulturpædagog, en ergoterapeut, to vækstvejledere, to sprogvejledere samt en masse andre gode folk, som dagligt brænder for at skabe og udvikle dagtilbud af høj kvalitet, med øje for omsorg og trivsel for alle.

Vi er ambitiøse på alle børns vegne, og vi arbejder målrettet med endnu tidligere forebyggelse i et tæt professionelt tværfagligt samarbejde ud fra Assens Kommunes Vision 2030 – Med vilje og hjerte, som bl.a. beskriver, at ”Vores Børn og Unge lykkes”.

Om jobbet

Din tid som faglig pædagogisk leder vil være fordelt mellem ledelsestid og børnetid, med afsæt i din position som faglig pædagogisk leder. Det er nødvendigt, at du befinder dig godt i begge positioner og kan bevæge dig smidigt mellem opgaverne tilknyttet positionerne.

Dit faglige fundament er stærkt, og du skal være parat til at dele ud af din viden og dine kompetencer.

Du kommer til at indgå i områdeinstitutionens ledelsesteam og skal loyalt sikre fælles mål, retning og indsatser for hele området – både internt og eksternt – i forhold til Assens Kommunes strategier og politikker.

Du vil skulle bidrage aktivt til den fortsatte udvikling af vores dagtilbudsområde i tæt samarbejde med personaler, forældre, bestyrelse samt skole- og dagtilbudsafdelingen.

Du vil indgå i et givende lederforum på tværs af kommunen, og du vil blive en del af et fagligt netværk for alle pædagogiske ledere på 0-6 års området i Assens Kommune.

Assens Kommunes ledelsesgrundlag vil være omdrejningspunktet for din ledelse, og vi forventer, at din ledelsesstil er åben og værdibaseret.

Vi tilbyder

Hos os får du:

 • et engageret og velfungerende ledelsesteam, som ser frem til at byde nye pædagogiske tanker og kompetencer ind i praksis
 • et område i faglig vækst med fokus på social kapital og løbende kompetenceudvikling
 • en organisation, der er i gang med implementeringen af Sverigesmodellen i vores egen Assens form
 • flere spændende udviklingsprojekter, herunder fokus på børns overgange og implementeringen af den nye styrkede læreplan
 • lokal kompetenceudvikling for faglige fyrtårne i dagplejen og i børnehusene
 • en masse gode kollegaer og godt humør.

Hvem er du

Vi lægger stor vægt på, at du:

 • har en pædagogfaglig baggrund – gerne med ledererfaring eller andre spidskompetencer ind i sparring, feedback og vejledning
 • har mod på at tage en relevant efteruddannelse i ledelse, hvis du ikke allerede har en lederuddannelse
 • formår at gå forrest og være rollemodel i ord og handling ind i det daglige pædagogiske arbejde
 • er i stand til at sætte pejlemærker og tage ansvar
 • kan opsøge og omsætte ny faglig viden på 0-6 års området
 • er nærværende og lyttende i mødet med børn, forældre og personaler
 • kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning
 • er lydhør, dialogorienteret, samarbejdsvillig og fleksibel
 • har gode formidlingsevner og er tydelig i både i skrift og tale.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er med tiltrædelse den 1. februar 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Vi sætter stor pris på besøg, og du er derfor meget velkommen til at kontakte os og aftale et besøg. Du kan kontakte områdeleder Karin Ladefoged på tlf. 30 57 88 23 eller faglig pædagogisk leder Sanne Clausen på tlf. 24 24 54 91 – også hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansættelsesprocedure

Der er ansøgningsfrist den 21. november 2019.

Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 3. december 2019.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus.

Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 16. december 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!