icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Afdelingsleder til PPR og Sundhed

Har du lyst til ledelse, og vil du arbejde inden for feltet børn, unge og uddannelse med særligt fokus på PPR og kommunens nye sundhedspolitik? Er dit tværfaglige fokus skarpt, og kan du inspirere, udfordre og motivere? Og kunne du tænke dig at være en del af en nytænkende organisation med højt til loftet og et godt tværfagligt samarbejde? Så har vi et spændende job til dig som afdelingsleder for PPR og Sundhed!

Info

I Assens Kommune søger vi pr. 1. februar 2020 en afdelingsleder til PPR & Sundhed, som har viden og erfaring inden for det psykologiske, pædagogiske og sundhedsfaglige område.   

​Hvem er vi

Afdelingen består af ca. 55 dygtige og engagerede medarbejdere, der er fordelt inden for PPR, Sundhedsfremme, Børneterapeuter, Sundhedsplejen og Tandplejen. Afdelingen er fysisk fordelt på tre matrikler forskellige steder i kommunen. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle det tætte tværfaglige samarbejde, såvel internt i afdelingen som til andre afdelinger og samarbejdsparter.

Områderne er hver især præsenteret ved en stærk faglighed, som udføres af et bredt spænd af fagpersoner: psykologer, tale/høre-konsulenter, læsekonsulent, ressourcepædagoger, sundhedskonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, sundhedsplejersker, tandlæger, klinikassistenter og administrativt personale.

Vi har stort fokus på tidlige og forebyggende indsatser og arbejder konsultativt med fokus på relationer og ressourcer i et helhedsorienteret perspektiv.

Organisatorisk hører PPR og Sundhed til under vicedirektørområdet Børn, Unge og Uddannelse under Velfærd.

Om jobbet  

Som leder af PPR og Sundhed bliver du leder af en stor afdeling, som er kendetegnet ved at arbejde tværfagligt, og du har derfor en vigtig opgave i at få fastholdt et fælles fundament og en fælles kurs for hele området.

Du får ledelsen af hele afdelingen både fagligt, økonomisk, personalemæssigt og administrativt.  

Der arbejdes på den fremtidige organisering og koordinering af områderne Sundhedsplejen/Børneterapeuterne og PPR/Sundhedsfremme. ​​Tandplejen har egen ledelse, der refererer til dig.

PPR og Sundhed er en afdeling, der altid er i udvikling og i forandring, og du kommer til at varetage styring efter politiske beslutninger og implementeringen af samme på praksisniveau i de forskellige områder.​

Du får en væsentlig rolle i at få implementeret den netop vedtagne sundhedspolitik, som forankres bredt i alle kommunens forvaltninger. I samarbejde med andre afdelingsledere og andre samarbejdsparter skal du kvalificere og prioritere sundhedspolitikkens anbefalinger.

Du får samarbejde på alle plan – i forhold til medarbejdere, borgere, samarbejdsparter internt og eksternt samt flere tværfaglige netværk på tværs af kommuner, regioner og øvrige interessenter på området.

Hvem er du  

På det faglige plan forventer vi, at du:  

 • har relevant uddannelse og erfaring inden for det psykologfaglige og/eller det sundhedsfaglige felt   
 • har relevant lederuddannelse og ledelseserfaring – gerne inden for området og i en politisk ledet organisation  
 • har indgående kendskab til lovgivning på områderne skole og dagtilbud og sundhedspolitiske strategier  
 • har erfaring med helhedsorienterede indsatser på tværs af fagområder med borgeren i centrum  
 • kan yde faglig sparring og varetage udvikling af dine medarbejdere.  

På det personlige plan forventer vi, at du:  

 • har gode kommunikations-, formidlings, - og samarbejdsevner  
 • er åben og anerkendende og møder andre mennesker med en høj grad af tillid og respekt  
 • har overblik og lægger vægt på organisering og systematik i hverdagen
 • er visionær, nytænkende og en god igangsætter – men sikrer samtidig, at opgaverne afsluttes  
 • giver dine medarbejdere frihed til at lede og organisere deres indsatser, mens du støtter op og hjælper med at bevare det store overblik  
 • har fokus på trivsel og en god forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljø.   

Vi tilbyder  

Du får en alsidig, spændende og udfordrende lederstilling, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på indsatserne inden for PPR og Sundhed.  

Desuden får du fornøjelsen af en gruppe engagerede medarbejdere, der alle påtager sig et stort ansvar for en velfungerende PPR og Sundhedsafdeling, og som vil gå langt for at levere de bedst mulige tilbud til vores borgere. Samtidig tager de ansvar for at understøtte og udvikle det gode arbejdsmiljø i tæt samarbejde med dig.  ​

Løn og ansættelsesvilkår  

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Lønniveau ca. 530.000 kr. plus pension. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, før ansættelsen kan finde sted.  ​

Vil du vide mere  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 20 69 18 19.  ​

Ansættelsesprocedure  

Ansøgningsfristen er den 17. november 2019.  

​Første samtale med ansættelsesudvalget afvikles den 29. november 2019.  

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. ​Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus den 4. december 2019.  ​

Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 11. december 2019.  

​Vi glæder os til at høre fra dig!