icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagogisk administrativ konsulent til Dagtilbud

Brænder du for det pædagogiske område, og besidder du en grundlæggende viden om 0-6 års området? Har du lyst til at arbejde med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i vores dagtilbud? Og kan du rådgive vores ledere og varetage projekt- og processtyring af høj kvalitet? Så kan du meget vel være vores nye kollega.

Info

Hos Børn, Unge og Uddannelse søger vi en pædagogisk administrativ konsulent med tiltrædelse den 1. januar 2020.

Hvem er vi

Assens Kommune ønsker at innovere de klassiske velfærdstilbud og professionalisere det tværgående samarbejde. Som en konsekvens heraf, har vi organiseret os i et samlet direktørområde: ”Velfærd”. Direktørområdet består af to vicedirektørområder: Børn, Unge og Uddannelse samt Social og Sundhed.

Området Børn, Unge og Uddannelse omfatter afdelingerne Børn og Familie, Ungeenheden,  PPR og Sundhedsfremme samt Dagtilbud og Skole.

I Børn, Unge og Uddannelse er vi 9 centrale medarbejdere, som ledes af vicedirektøren. Vi sidder i åbent kontorlandskab sammen med 3 konsulenter fra Social og Sundhed.

Du får et tæt samarbejde med øvrige ledere og medarbejdere inden for området.

Hvem er du

Som pædagogisk administrativ konsulent har du en pædagogisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse, og du besidder en grundlæggende viden om 0-6 års området i en tværfaglig sammenhæng.

Vi forventer, at du:

 • Brænder for det pædagogisk arbejde med forskellige målgrupper og har stærke kompetencer inden for området, såvel praktisk som teoretisk
 • Kan vejlede og rådgive ledere
 • Har relevant erfaring
 • Har lyst til og flair for at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan varetage projekt- og processtyring af høj kvalitet
 • Har en analyserende tilgang til redskaber og metoder
 • Trives med at arbejde selvstændigt og samtidig er god til at samarbejde på tværs
 • Trives med et højt fagligt ambitionsniveau
 • Er udadvendt, samarbejdsorienteret og med et glimt i øjet.

Om jobbet

Du skal primært varetage følgende opgaver på dagtilbudsområdet:

 • Samarbejde med ledere, personale og forældre i dagtilbud
 • Gennemføre pædagogiske tilsyn
 • Være en aktiv del af det tværfaglige samarbejde
 • Have fokus på forebyggelse, kvalitet og faglig udvikling
 • Varetage kompetenceudvikling i form af sparring og undervisning
 • Planlægge og holde møder, konferencer og lignende i samarbejde med dine kolleger
 • Varetage personaleadministrative opgaver vedrørende kommunens PAU-elever
 • Indgå i et samarbejde omkring uddannelse og kompetenceudvikling af personale på dagtilbudsområdet
 • Understøtte og facilitere implementering af forskellige tiltag
 • Være en aktiv del af det tværfaglige samarbejde.

Herudover vil du bl.a. skulle stå for følgende ad hoc opgaver:

 • Løbende administration og besvarelse af ministerielle henvendelser, evalueringsinstituttets undersøgelser etc.
 • Udarbejde dagsordenspunkter til Udvalget for Uddannelse, Børn og Familie
 • Understøtte det tværfaglige arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse pr. 1. januar 2020. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere
Har du brug for yderligere oplysning om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46.

Ansættelsessamtale finder sted den 12. november 2019 – eventuel anden ansættelsessamtale bliver afholdt den 27. november 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig!