icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedsassistent til Pilebakken

Er du nysgerrig på mangfoldighed og sætter du borgeren i centrum? Ser du de pårørende som vigtige samarbejdspartnere? Og vil du være en del af et bosted, hvor vi samarbejder tværfagligt for at hjælpe, støtte og vejlede vores borgere i alle livets aspekter? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Pilebakken søger vi en social- og sundhedsassistent med tiltrædelse 1. august 2019 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 32 timer ugentligt, og arbejdet vil indeholde skiftende arbejdstider fordelt på dag, aften, og hver fjerde weekend.

Hvem er vi
Pilebakken er et bosted for voksne personer med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Bostedet har 38 lejligheder, som er fordelt med 16 lejligheder i afdeling Vest og 22 lejligheder i afdeling Øst.

Vores borgerne er meget forskellige. Vi rummer bl.a. immobile, blinde og svagtseende, Downs syndrom, ældre med demens og andre aldersrelaterede sygdomme, psykiatriske problemstillinger samt senhjerneskade og nedsat funktionsevne som følge af fødsels- eller fosterskader. Derfor ønsker vi, at du som menneske er nysgerrig på mangfoldigheden.

Alle borgerne er afhængige af individuel hjælp, støtte og vejledning i alle livets aspekter. Det tværfaglige samarbejde er fortrinsvis mellem pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Om jobbet
Som social- og sundhedsassistent på Pilebakken vil dine opgaver overordnet være at sikre formålet i Assens Kommunes Sundhedsaftale, herunder at:
  • borgerne oplever sikkerhed, kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen
  • de sundhedsfaglige opgaver udføres efter Sundhedsloven
  • alle medarbejdere på Pilebakken, via introduktion og delegering med afsæt i Sundhedsloven, kan varetage de daglige opgaver, herunder medicin, forflytninger mv.

Hvem er du
Vi forventer, at du:

  • er uddannede social- og sundhedsassistent
  • kan og vil indgå i det daglige omsorgsarbejde omkring borgerne
  • sætter borgerne i centrum
  • ser de pårørende som vigtige samarbejdspartnere
  • både kan og vil samarbejde tværfagligt
  • er ansvarsbevidst

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at henvende dig til afdelingsleder Valdemar Skaaning på tlf. 21 81 49 85.

Der er ansøgningsfrist den 26. juni 2019, og vi forventer at afholde samtaler torsdag den 4. juli 2019.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.