icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Lærer med specialpædagogiske kompetencer til Pilehaveskolen i Assens

Har du en anerkendende tilgang til arbejdet med børn og familier? Er du tydelig i din kommunikation? Og vil du være en del af et fagligt fællesskab, hvor vi brænder for at skabe den bedst mulige læring for vores elever? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Pilehaveskolen søger vi en lærer med specialpædagogiske kompetencer. Stillingen er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse den 1. august 2019. 
 
Hvem er vi
Pilehaveskolen er Assens kommunes skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi er et skoletilbud fra børnehaveklasse til og med 10. klasse med et SFO tilbud om morgenen, om eftermiddagen og på skolelukkede dage.
 
Elevgruppen er karakteriseret ved stor spredning i forhold til kognitiv udvikling, praktiske færdigheder, følelsesmæssig og social modenhed og kommunikative evner.
 
I vores fælles arbejdsgrundlag på Pilehaveskolen vægtes det højt, at vi har et helhedssyn på barnet, at alle børn har et udviklingspotentiale, og at børnene skal være livsduelige og mestre eget liv.
 
Teamsamarbejdet og tværfagligheden har en høj prioritering, hvorfor det forventes, at man har evner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med sit klasseteam, sit årgangsteam og de øvrige faggrupper, vi har på skolen.
 
Skole og SFO er et helhedstilbud, hvilket betyder, at det samlede personale arbejder sammen om børn/elever i et læringsrum.  
 
Vi kan tilbyde:
 • En kultur, hvor den enkelte medarbejders kompetencer anerkendes og anvendes med udgangspunkt i et helhedssyn på eleven 
 • En skole, der er inde i en god og spændende udvikling i forhold til at skabe bedst mulig læring for vores meget forskellige elever 
 • Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi har fokus på vores fælles kerneopgave 
 • 85 dejlige elever 
 • 60 engagerede og kreative kollegaer, der brænder for at skabe den bedst mulige læring for vores elever 
 • En engageret forældregruppe og skolebestyrelse 
 • Kompetente eksterne samarbejdspartnere 
Hvem er du 
Vi søger en lærer, der kan og vil samarbejde med det øvrige personale om elevernes læring og trivsel. Det er en forudsætning for at få stillingen, at du har specialpædagogiske kompetencer.  
 
Det er af afgørende betydning, at du møder med lyst og evne til at omsætte faglige viden og ressourcer til målrettet undervisning, nærværende samvær samt praktisk omsorg.  
 
Det vil være en fordel, hvis du også har kompetencer indenfor natur/teknologi, musik og drama.   
 
Derudover forventer vi, at du:
 • har erfaringer indenfor specialområdet  
 • har kendskab til strukturerede læringsmiljøer og kan skabe synlige rammer for eleverne 
 • har en anerkendende tilgang til arbejdet med børn og familier  
 • er tydelig i din kommunikation og har gode relationskompetencer 
 • kan indgå i pædagogiske læringsfællesskaber 
 • er modtagelig for sparring og supervision 
 • kan arbejde tværfagligt og er stolt af din profession  
 • kan se en vigtig pædagogisk værdi og funktion i at varetage praktiske opgaver så som personlig pleje og bleskift 
 • har forståelse for og gode samarbejdsevner i forhold til forældre  
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du selv hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.   
 
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til skoleleder Mette Karlsson på telefon 64 74 78 36, viceskoleleder Henrik Djurhuus på telefon 64 74 78 37 eller pædagogisk afdelingsleder Anders Dyregaard på telefon 64 74 78 34. Der kan endvidere indhentes oplysninger om skolen på skolens hjemmeside www.pilehaveskolen.dk og om Assens kommune på www.assens.dk.
 
Ansøgningsfrist er den 30. maj 2019, og vi indkalder til samtaler i uge 24. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.