icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Leder til Sundhedsfremme og Sundhedspleje

Har du en sundhedsfaglig baggrund, ledelseserfaring og et skarpt sundhedsfremmende og tværfagligt fokus? Kan du sætte kursen og inspirere, udfordre og motivere? Så er du måske vores nye leder for Sundhedsfremme og Sundhedspleje.

Info

PPR & Sundhedsfremme søger en leder til afdelingen Sundhedsfremme og Sundhedspleje pr. 1. august 2019.  
 
Hvem er vi  
I Assens Kommune har vi fornyelig samlet indsatserne for sundhedsfremme og sundhedspleje i afdelingen Sundhedsfremme og Sundhedspleje. Afdelingen består at 20 dygtige og engagerede medarbejdere, som holder til på tre matrikler og arbejder på at fremme et tæt tværfagligt samarbejde.  
 
Sundhedsfremme  
I Sundhedsfremme arbejder vi med at fremme sundhedstilstanden for borgerne i Assens Kommune inden for Det Dobbelte KRAM. Vi arbejder efter Sundhedslovens § 119 med de borgerettede indsatser og har fokus på ulighed i sundhed. Vores indsatser er tæt koblet op på anbefalingerne i forebyggelsespakkerne.  
 
Vi arbejder tværfagligt, og vores møde med borgeren er enten via direkte tilbud fx kurser og individuelle forløb, eller i samarbejde med kollegaer, frivillige, foreninger eller aktive medborgere.  
 
Vi har base på Assens Rådhus og er et selvadministrerende team, som består af 4 sundhedskonsulenter med forskellig sundhedsfaglig baggrund og efter- og videreuddannelse som b.la. stresskonsulent, vanecoach og rygestopinstruktør.
 
I Assens Kommune er en ny ambitiøs sundhedspolitik på vej, som vil sætte retning for vores kommende opgaveportefølje i afdelingen.  
 
Sundhedsplejen  
I Sundhedsplejen arbejder vi med tidlig opsporing og tidlig indsats. Vi er meget opmærksomme på at udvikle helhedsorienterede, sammenhængende og koordinerede indsatser for familierne, som hjælper børn og unge til en sund opvækst og skaber gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Samtidig har vi fokus på at styrke en stærk tværfaglig samarbejdskultur, herunder tværfaglige samarbejdsprocesser både internt i kommunen samt med sygehus, fødested og almen praksis.  
 
Sundhedsplejen holder til i børne- og familiecentrene i Tommerup og Assens og består af 16 sundhedsplejersker, hvor nogen er uddannet småbørnskonsulenter og andre har forskellig efter- og videreuddannelse inden for amning, overvægt samt sorgforløb.  
 
Om jobbet  
Som leder af Sundhedsfremme og Sundhedspleje får du ansvaret for den faglige, økonomiske, personalemæssige og administrative ledelse af de to områder.  
 
Du bliver leder af en relativt nyetableret afdeling, og du har derfor en vigtig opgave i at få skabt et fælles fundament og en fælles kurs for de to sammenlagte områder.
 
Desuden bliver du en væsentlig spiller i at få implementeret den kommende sundhedspolitik og i at kvalificere, hvordan sundhedspolitikkens anbefalinger skal prioriteres. Sundhedspolitikken forankres bredt i alle kommunens forvaltninger, og du skal derfor trives med og være stærk i at arbejde tværfagligt – såvel internt som eksternt.  
 
Du bliver leder af en afdeling, der altid er i udvikling og i forandring, så det er vigtigt, at du trives med forandringer.  
 
Du indgår desuden i flere tværfaglige netværk på tværs af kommuner, region og almen praksis.

Hvem er du  
På det faglige plan forventer vi, at du:  
 • har en stærk sundhedsfaglig profil og autorisation  
 • har relevant lederuddannelse og ledelseserfaring – gerne fra sundhedsområdet og i en politisk ledet organisation  
 • har indgående kendskab til lovgivning på området og sundhedspolitiske strategier  
 • har erfaring med helhedsorienterede indsatser på tværs af fagområder med borgeren i centrum  
 • kan yde faglig sparring og varetage udvikling af dine medarbejdere.  
På det personlige plan forventer vi, at du:  
 • har gode kommunikations-, formidlings, - og samarbejdsevner  
 • er åben og møder andre mennesker med en høj grad af tillid og respekt  
 • har overblik og lægger vægt på organisering og systematik i hverdagen
 • er visionær, nytænkende og en god igangsætter, men samtidig sikrer du, at opgaverne afsluttes  
 • giver dine medarbejdere frihed til at lede og organisere deres indsatser, mens du støtter op og hjælper med at bevare det store overblik  
 • har fokus på trivsel og en god forståelse for betydningen af et godt arbejdsmiljø.   
Vi tilbyder  
Du får en alsidig, spændende og udfordrende lederstilling, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på indsatserne inden for Sundhedsfremme og Sundhedspleje.  
 
Desuden får du fornøjelsen af en gruppe engagerede medarbejdere, som alle påtager sig et stort ansvar for en velfungerende Sundhedsfremme og Sundhedspleje, og som vil gå langt for at levere de bedst mulige tilbud til vores borgere. Samtidig tager de ansvar for at understøtte og udvikle det gode arbejdsmiljø i tæt samarbejde med dig.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, før ansættelsen kan finde sted.  
 
Vil du vide mere  
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 20 69 18 19.  
 
Ansættelsesprocedure  
Ansøgningsfristen er den 28. maj 2019.  
 
Første samtale med ansættelsesudvalget afvikles den 11. juni 2019.  
 
Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling.
 
Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus den 19./20. juni 2019.  
 
Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 25. juni 2019.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig!