icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Afdelingsleder til Salbrovad Landsbyordning

Har du lyst til at være leder i en landsbyordning med et tæt samarbejde og en stor opbakning fra lokalområdet? Kan du gå forrest med udvikling og nye tiltag, samtidig med at du prioriterer den daglige drift? Er du synlig, tydelig og beslutningsstærk, og har du en positiv og empatisk tilgang til både børn og voksne? Så kan du meget vel være vores nye afdelingsleder.

Info

Vi søger en visionær og inddragende afdelingsleder for vores børnehave og SFO i Salbrovad Landsbyordning pr. 1. august 2019.  
 
Hvem er vi  
Salbrovad Landsbyordning ligger i smukke, landlige omgivelser 7 km. nord for Assens og består af en skoledel og en børnehave/SFO-del. I landsbyordningen har vi børn fra børnehavealderen til 6. klasse, og vi har et pænt stigende børnetal i både børnehave- og skoledelen. Vi har 50 børn i børnehaven og 120 elever i skolen, hvoraf 45 elever også er tilknyttet vores SFO.  
 
Vores bygninger er løbende blevet udvidet og renoveret, og vi har meget udenomsplads og store legearealer med mange aktivitetsmuligheder. Vores nærmeste nabo er Salbrovadhallen, som vi har et tæt samarbejde med og bruger meget.  
 
Vi nyder meget stor opbakning fra forældre og lokalsamfundet og har en rigtig engageret og initiativrig fællesbestyrelse og en aktiv støtteforening.  
 
Vi er 30 medarbejdere i landsbyordningen, hvoraf 10 arbejder i SFO/børnehave-delen. Nogle medarbejdere arbejder både i børnehave og i SFO, og enkelte har timer i skoledelen. Fælles for alle medarbejdere er, at vi vægter høj faglighed, trivsel og sammenhold.  
 
Vi har organiseret os aldersmæssigt med 3 børnegrupper i børnehaven – og fra 1. marts går de ældste børn i ”førskolegruppen”, men de er fortsat en del af børnehaven. Vi arbejder meget ud fra begrebet ”den røde tråd”, så der er sammenhæng og tæt samarbejde mellem børnehaven og skolen/SFO'en.  
 
Som afdelingsleder bliver du en del af landsbyordningens lederteam, som ud over dig består af skolelederen og dennes stedfortræder.  
 
Desuden er Assens Kommunes skole- og dagtilbudsområde organiseret i fire partnerområde, der samarbejder om en rækker temaer. Salbrovad Landsbyordning indgår i Partnerområde Vest.  
 
Om jobbet  
Som afdelingsleder kan du forvente et job med stor frihed og et stort, selvstændigt ansvar for opgaverne. Du får opbakning i lederteamet, men der er også en forventning om, at du bidrager med dit syn på den fælles lederopgave.
 
Vores forventninger til dig:  
 • Du er fagligt kompetent – og trives med at være tæt på børnene i hverdagen.  
 • Du er kontakten til skolen og skal være med til at sikre den gode overgang og den røde tråd fra børnehave til skole.  
 • Du skal medvirke til at vores børn får styrket deres faglige og sociale kompetencer.
 • Du skal yde faglig sparring til og med medarbejderne.  
 • Du skal bl.a. stå for personalemøderne i SFO/børnehave-delen, ligesom du skal deltage i forældremøder, MED-møder, fællesbestyrelsesmøder og dagtilbudsledermøder.
Du refererer til skolelederen og indgår i et tæt, loyalt og sparringsorienteret samarbejde.
 
Hvem er du  
Vi forventer, at du brænder for og kan se det unikke ved en landsbyordning. Du er uddannet pædagog, og vi ser meget gerne, at du har ledererfaring og en lederuddannelse fx en diplom.  
 
Vores forventninger til dig som person:   
 • Du fremstår synlig og tydelig og kan træffe beslutninger – også de svære.  
 • Du har empati og bevarer overblikket – også i pressede situationer.  
 • Du har en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere.
 • Du formår at styrke og vedligeholde et godt medarbejderteam.  
 • Du arbejder medinddragende og evner at se den enkelte medarbejders potentialer og kan fremelske dem.  
 • Du har humor og blik for personalets trivsel.  
 • Du er meget udviklingsorienteret, men du prioriterer også ”daglig drift”.  
 • Du kan gå i spidsen med nye tiltag og samtidig gribe relevante ”bolde”, som medarbejderne sender op, og fremelske dem.  
Løn og ansættelsesvilkår  
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Straffeattesten kan du selv hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.  
 
Vil du vide  
Hvis du ønsker yderligere information om jobbet eller har lyst til at besøge os, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 29 37 90 42. Du kan også læse mere om vores landsbyordning på www.salbrovadskolen.dk.
 
Ansættelsesprocessen  
Vi skal have din ansøgning elektronisk senest den 28. april 2019.  
 
Første samtalerunde afvikles den 7. maj 2019.  
 
Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus i uge 20.  
 
Anden samtalerunde afvikles den 22. maj 2019.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.