icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Socialrådgivere/socialformidlere til Myndighed Social

Vil du være med til at sikre vores drift og udvikle indsatsen for handicappede borgere, borgere med psykiske lidelser, udsatte voksne og misbrugere i Assens Kommune? Er du klar til et spændende, ansvarsfuldt job, har du et lyst livssyn, og kan du bidrage positivt til det fælles arbejdsmiljø? Så er du måske vores nye kollega i Myndighed Social.

Info

Hos Myndighed Social søger vi tre nye kolleger. Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til en fast stilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Derudover søger vi to barselsvikarer med tiltrædelse 1. april 2019. Barselsvikarerne er til vores Modtagelse, og den faste stilling indeholder for nuværende fremskudt sagsbehandling samt deltagelse i rehab-møder.
 
Du bedes anføre, om du søger den faste stilling, barselsvikariat eller begge. 
 
Hvem er vi   
Hos Myndighed Social behandler vi sager inden for handicap, socialt udsatte og psykiatri. Vi har sammenlagt de tidligere teams til én afdeling, hvor vi arbejder med Front (Modtagelsen) og Back (opfølgninger). Myndighed Social består af tolv socialrådgivere samt en fagkoordinator. Vi ønsker med den nye organisering at skabe en større sammenhængskraft mellem handicap- og psykiatriområdet, at styrke et fagligt ensartet serviceniveau for alle borgere og ikke mindst at sætte vores faglige kompetencer mere i spil, bl.a. ved fremskudt sagsbehandling på vores bo-institutioner.
 
I Assens Kommune har vi på tværs af flere afdelinger og i samarbejde med borgere udarbejdet ”Grundlag for god sagsbehandling i velfærdsområdet og borgerservice”. Du skal derfor kunne identificere dig med dette, når du løser opgaver på vores myndighedsområde.  
  
Vi arbejder hovedsageligt ud fra servicelovens voksenparagraffer og løser bl.a. følgende opgaver: råd og vejledning, visitering og opfølgning på botilbud, dagtilbud, socialpædagogisk støtte i eget hjem og ledsagerordning, bpa-ordning samt hjælp til dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.
 
Vi bruger IT-systemerne Acadre, KMD – børn/voksen og KMD Nexus. Metodisk anvendes voksenudredningsmetoden (VUM) i alle sager, og vi har mulighed for at benytte os af redskabet talegenkendelse.  
  
Vi kan tilbyde dig:  
 • et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer  
 • friske kolleger med stort engagement og drive  
 • en arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag  
 • et selvstændigt ansvars- og kompetenceområde
 • mulighed for flextid
 • mentorordning i tre måneder
Hvem er du   
Vi forventer, at du:  
 • er uddannet socialrådgiver eller socialformidler gerne med erfaring inden for det specialiserede socialområde for voksne
 • er robust og kan sige til og fra og gå i dialog om løsningsforslag, samtidig med at du er loyal over for de beslutninger, som træffes i afdelingen eller politisk
 • kan arbejde både tværfagligt og selvstændigt og har mod på at prøve kræfter med nye opgaver
 • er struktureret og har økonomisk forståelse
 • er vant til at arbejde med IT-værktøjer (gerne Nexus) og er god til både mundtlig og skriftlig formidling
 • har kørekort og gerne bil til rådighed.
I Assens Kommune arbejder vi rehabiliterende, dvs. vi arbejder med borgerens mestringsniveau, så denne tilgang skal du kunne se dig selv arbejde med.
  
Løn og ansættelsesvilkår   
Stillingerne er alle på 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.   
 
Vil du vide mere  
Vil du høre nærmere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bente Stokholm på tlf. 64 74 69 19 eller Fagkoordinator Sofie Ziegler på tlf. 64 74 71 32. Du kan også finde mere information om Assens Kommune på www.assens.dk.
  
Ansøgningsfristen er den 21. februar 2019, og samtalerne forventes afholdt den 25. februar 2019 på Assens Rådhus.  
  
Vi glæder os til at læse din ansøgning!