icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Daglig pædagogisk leder til Dagtilbuddene i Haarby - Glamsbjerg området

Har du lyst til at være med til at sætte rammerne for vores nye områdeinstitution igennem daglig ledelse og pædagogisk praksis? Så er du måske vores daglige pædagogiske leder og stedfortræder i Dagtilbuddene i Haarby – Glamsbjerg området!

Info

Vi søger en ambitiøs, anerkendende og nærværende daglig pædagogisk leder til Dagtilbuddene i Haarby – Glamsbjerg området, som skal have daglig base i Børnehaven Uglebo i Glamsbjerg.
 
Hvem er vi 
Dagtilbuddene i Haarby – Glamsbjerg området er en ny områdeinstitution, som består at områdets dagpleje, Børnehaven Uglebo og Børnehuset Haarby. Til sammen er vi 47 ansatte og ca. 225 børn fordelt på dagpleje, vuggestue og børnehaver.
 
Det er helt nyt, at vores tre enheder er samlet i en områdeinstitution. Der ligger et spændende arbejde foran os, hvor målet er at bevare og udvikle de særlige kendetegn for hver enhed, samtidig med at der sættes en fælles retning for hele områdeinstitutionen. Fagligt har vi mange forskellige kompetencer, bl.a. motorik-, sprog-, praktik-, vækst- og inklusionsvejledere, børneyoga-instruktører og pædagoger med kompetencer til at gennemføre legegrupper ud fra principperne i Sunshine Cirkel metoden.   
 
I vores nye områdeinstitution vil vi kendes på at skabe de bedste betingelser for læring, udvikling og trivsel for alle børn. Vi skal sammen spille hinanden gode med det bedste fra hver kultur, og vi skal, med hver vores særlige kendetegn, være med til at udvikle og fastholde en høj kvalitet i hele områdeinstitutionen.  
 
Uglebo 
I Uglebo har vi omkring 60 børn og 10 medarbejdere. Vores kerneværdier er respekt, nærvær og omsorg for børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter et godt samarbejde med forældrene og med andre enheder i forhold til overgange til og fra børnehave.
 
Vi anvender vores store legeplads aktivt og har mange små læringsmiljøer ude og inde. Der er fokus på, at de løbende ændres, så børn og personale har rige muligheder for fordybelse, læring og nærvær i mindre grupper. Uglebo er fra 2018 blevet en del af projekt ”Sangglad”, som har en vision om at bidrage til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.
 
Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til den enkelte med fællesskab for øje. Børnegruppen er årgangsopdelt for at kunne anerkende og stimulere alle børn ud fra det enkelte barns forudsætning. Uglebo er kendetegnet ved at have fokus på en pædagogisk praksis, som tager udgangspunkt i struktur, ro og en god atmosfære.  
 
Ledelsesteam og ledelse
I områdeinstitutionen er der i forvejen et velfungerende ledelsesteam, som vil kendes på at lede anerkendende og tydeligt i en travl hverdag, hvor forandringer hele tiden er med til at udfordre og udvikle os. Vi forventer, at alle bidrager med en konstruktiv, anerkende og engageret tilgang i forhold til udvikling, pædagogisk praksis og de udfordringer, vi møder – både på tværs af områder i kommunen og i vores egen organisation. 
 
Om jobbet 
Du får din daglige gang i Uglebo, hvor du er ansvarlig for den daglige drift. Du kan se værdien i at være helt tæt på og medskabende i den nære daglige pædagogiske praksis i samarbejde med kollegaer, børn og forældre.  
 
Desuden får du mulighed for at være med til at præge den nye områdeinstitution med ny viden og nye perspektiver. Du skal være med til at skabe samhørighed og fællesskab i områdeinstitutionen, samtidig med at du er en del af den daglige pædagogiske praksis i Uglebo. Dermed får du en unik mulighed for at være med til at udvikle den pædagogiske praksis på overordnet plan – både i dagpleje, vuggestue og børnehave, samtidig med at du er med til at implementere den i daglig praksis. 
 
Stillingen er fordelt med 1/3 til ledelse og administration og 2/3 i den pædagogiske praksis, så det er vigtigt, at du har lyst til at arbejde med både ledelse og daglig pædagogisk praksis.
 
Du vil blive stedfortræder i områdeinstitutionen, og du skal derfor også have lyst til at have ansvaret for hele områdeinstitutionen i ferier og lignende. 
 
Hvem er du
Du har lyst til at lede pædagogisk personale på en empatisk og anerkendende måde, og du vil være med til at reflektere over og skabe nye perspektiver i praksis sammen med medarbejderne.
 
Derudover forventer vi, at du: 
 • har erfaring med personaleledelse – eller brænder for at få det
 • har en pædagogfaglig baggrund og gerne en overbygning i ledelse – eller har mod på lederuddannelse 
 • er anerkendende og empatisk i din omgang med andre mennesker
 • ser forældre som reelle samarbejdspartnere 
 • har viden, erfaring og kendskab til 0-6 års pædagogik
 • har viden om og fokus på inklusion, sprog og børn i udsatte positioner
 • har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
 • har gode evner inden for processtyrring – du formår at holde fokus og nå i mål 
 • har gode formuleringsevner – både på skrift og i tale.
Vi tilbyder
 • En unik mulighed for at være med til at sætte retning i en ny organisering 
 • Et velfungerende ledelsesteam, som ser frem til at byde nye pædagogiske tanker og kompetencer velkommen 
 • En organisation i udvikling 
 • Spændende udviklingsprojekter, bl.a. børns overgange, partnerområder og tidlig indsats
 • Et tværfagligt samarbejde i kommunen 
 • En afvekslende, travl og spændende hverdag
 • Gode kollegaer og et tæt sammenhold omkring kerneopgaven.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er med tiltrædelse den 1. maj 2019. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk
 
Vil du vide mere 
Vi sætter stor pris på besøg, og du er derfor velkommen til at kontakte områdelederen og aftale tid til besøg. Har du spørgsmål eller andet, er du også velkommen til at kontakte områdeleder Lisbeth Hyrup Hansen på mobil: 51 33 29 35. 
 
Første samtale afvikles den 5. marts 2019, og anden samtale afholdes den 26. marts 2019. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!