icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Familiebehandler til Projekt Job og Familie

Brænder du for udvikling, innovation og implementering af nye tværfaglige metoder, så vi sammen kan finde de bedste løsninger for den enkelte familie? Har du mod på at udfordre den traditionelle kassetænkning, og evner du at tilgodese familiens helhedsorienterede plan? Så er du måske vores kommende kollega.

Info

Projekt Job og Familie har nu kørt siden august 2017. Vi er kommet rigtig godt i gang og kan glæde os over, at der er rigtig mange familier, der er lykkes indtil nu, og mange flere er virkelig godt på vej. Desværre har den ene af vores familiebehandlere valgt at stoppe, så derfor søger vi nu en familiebehandler med tiltrædelse den 1. marts 2019 eller snarest derefter. 
 
Om Projekt Job og Familie
I det tidligere projekt Hel Familie blev der udviklet nogle prototyper til nye socialfaglige metoder. Disse metoder har Job og Familie blandt andet til opgave at afprøve og færdigudvikle. Den ene af disse metoder er en fælles udredning, der går på tværs af børne- og familie-, beskæftigelses,- og voksenområdet. Den anden metode handler om at samle og sammentænker alle familiens handleplaner i én samlet familieplan.
 
Det overordnede mål i Projekt Job og Familie er at få familier til at lykkes. For os betyder det at få rykket forældrene tættere på arbejdsmarkedet og få skabt bedre trivsel i hele familien. Vi arbejder med at sikre stabil skole- og dagtilbudsgang for børnene og sikre tilknytning til fritidslivet for familiens børn og gerne voksne. Vi skal arbejde med alternative løsninger frem for anbringelser, og vi skal i anbringelsessager arbejde målrettet med, at gøre de voksne i stand til at kunne få hjemgivet deres børn. Vi tror på at vejen dertil er "brolagt" med en helhedsorienteret tilgang fra start til slut. Altså lige fra det første møde med familierne , i selve sagsbehandlingen/udredningen og i sammensætningen af hver families specifikke helhedsorienterede- og tværfaglige familieplan.    
 
Tværfaglighed er således kodeord i projektet og skal bidrage til, at vi lykkes med den helhedsorienterede indsats, hvor familierne oplever én indgang og én fælles plan for at nå sine mål som familie.  
 
Vi tilbyder:   
 • en mulighed for at arbejde tværfagligt med udsatte familier i et super engageret og motiveret projektteam 
 • en hverdag med stor indflydelse på eget arbejde, men også ift. hvordan vi når i mål med vores leverancer 
 • et job med stor flerfaglig sparring og tæt samarbejde på tværs af forvaltningsområderne 
 • et job med høj faglighed og med højt til loftet ift. at kunne bringe sine fagligheder i spil 
 • et team hvor alle er nysgerrige på hinandens fagligheder, kompetencer, og hvor alle byder ind i søgen på den bedste løsning for familien 
 • et job, hvor du kommer til at metodeudvikle og afprøve nye metoder og modeller 
 • et job, hvor du bliver en del af videreudviklingen af tværkommunalt familiearbejde 
 • et spændende og uforudsigeligt arbejde, hvor ingen dage eller arbejdsopgaver ligner hinanden 
Du kan få mere information om Projekt Job og Familie i kommissorium for Projekt Job og Familie eller i vision og leveranceoversigt
 
Om stillingen
Du vil indgå i den samlede projektgruppe, som i alt består af to myndighedssagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, tre myndighedssagsbehandlere fra Børne- og Familieområdet samt tre familiebehandlere, hvoraf du bliver den ene. Hver familie har/får tildelt et såkaldt familieteam. Det er et team bestående af fire personer - en fra hver af de før nævnte fagligheder. Familiebehandleren får som udgangspunkt tildelt rollen som familiens "ene indgang" altså bliver man det primære bindeled fra familien og ind i familieteamet. Derudover bliver du altid inddraget i den afsluttende del af udredningerne, så din faglighed kan komme i spil, når i sammen skal fastsætte den konkrete handleretning.
 
Som familiebehandler vil du indgå i familiebehandlergruppen, hvis primære opgave er at udføre vores egen helhedsorienterede familieindsats. Det er en indsats, som vi har udviklet og forsat skal finjustere gennem projektet, således at den også rammer det samme helhedsperspektiv, som gennemsyre projektvisionen og tilgangen.
Indsatsen skal altså både favner voksen- og børne- og familiedelen ift. at gøre dem klar til at rykke tættere på beskæftigelse/uddannelse mv.
 
Indsatsen er opdelt i tre kategorier:
 • Gruppeforløb
 • Individuelle samtaler
 • Intervenering i hjemmet
I projektet tror vi meget på, at børnenes udfordringer er symptomer, og derfor fokusere vi rigtig meget på at arbejde med de voksne, for vi tror på, at vi herigennem kan skabe et vedvarende fundament for bedre trivsel i hele familien.
 
Hvem er du 
Først og fremmest søger vi en familiebehandler, som tror på den helhedsorienterede tilgang. At vejen til at lykkes måske nogle gange går af andre veje, end man traditionelt ville gå. Du er i stand til at spotte ressourcer hos familierne, som vi kan arbejde videre med styrke og bruge konstruktivt i det samlede arbejde med at nå deres mål. Vi søger specifikt efter en familiebehandler med erfaring inden for spæd- og småbørnsterapi. Det vil også være et plus, hvis du har erfaring fra tidligere med misbrugsbehandling.
 
Som udgangspunkt får du den opgave at fungere som familiens indgang til det kommunale system, således at de oplever kun at have én indgang. Du kommer til at arbejde og samarbejde meget tæt med familierne ud fra et helhedsorienteret og tværfagligt perspektiv med særligt fokus på at skabe ro og trivsel i forældrenes- og familiens ”tre havne” som du kan læse mere om i illustration af "de tre havne"
 
Vi forventer, at du:
 • har specifik erfaring/uddannelse inden for spæd-og småbørnsterapi
 • erfaring med at arbejde med udsatte grupper  
 • har en relevant terapeutisk uddannelse/efteruddannelse
 • har en socialfaglig, pædagogfaglig eller sundhedsfaglig grunduddannelse
 • møder mennesker med en anerkendende og respektfuld tilgang
 • er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt projekt med flere fagligheder 
 • er interesseret i at udvikle nye måder og metoder til at arbejde helhedsorienteret 
 • brænder for at komme til at arbejde tæt med familierne, så de når deres mål  
 • kan understøtte og have fokus på børnenes trivsel i familien, i fritidslivet og i skole/institution 
 • er opmærksom på at understøtte og skabe fundament for den samlede families trivsel
 • kan støtte og hjælpe familien med at etablere en hverdag, hvori der er plads til arbejde eller uddannelse           
Løn og ansættelsesvilkår    
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Straffeattest skal du selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.      
 
Vil du vide mere    
Hvis du har spørgsmål eller blot ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Theis Emil Hjelmsted på tlf. 64 74 73 36.   
 
Ansøgningsfrist er den 18. februar 2019, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 21.- 22. februar 2019. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig!