icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Beskæftigelsessagsbehandler til Projekt Job og Familie

Er du uddannet socialrådgiver, og har du en bred viden og erfaring med lovgivningen og myndighedsrollen inden for beskæftigelsesområdet? Evner du at tilgodese familiens tværfaglige- og helhedsorienterede plan, så forældre og børn understøttes i at nå deres mål? Trives du i et tæt og tværfagligt samarbejde, og er du en modig og innovativ? Så kan du meget vel være vores nye kollega.

Info

Til Projekt Job og Familie søger vi lige nu en beskæftigelsessagsbehandler til at varetage opgaver inden for beskæftigelsesområdet. Der er tale om en midlertidig projektstilling på fuldtid med ansættelse snarest muligt og frem til 31. juni 2020 – evt. med mulighed for fastansættelse i Assens Kommune efter projektets udløb.   
 
Hvem er vi 
Projekt Job og Familie er en videreførelse af det tidligere satspuljeprojekt: Projekt Hel Familie. Vi er et test- og udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Mærsk-fonden, der nu skal arbejde videre med afprøvning og videreudvikling af de socialfaglige prototyper/metoder, der blev udviklet i foregangsprojektet.
 
Vores fokus i Projekt Job og Familie er at få familier til at lykkes gennem én samlet udredning og familieplan efterfulgt af en ny type af helhedsorienteret familieindsats. Tværfaglighed er således kodeordet i projektet og skal bidrage til, at familierne igennem forløbet oplever én indgang og én fælles plan for at nå deres mål som familie. Målet er at få de voksne tættere på beskæftigelse og uddannelse samt at få skabt generel bedre trivsel i hele familien.    
 
Deloitte er tilknyttet som evaluator på projektet i projektperioden med det formål at evaluere på de nye metoder, vi har udviklet, samt den nye måde at arbejde helhedsorienteret- og tværfagligt på i vores socialarbejde og i samarbejdet med familierne.  
 
Hvem er du 
Du bliver motiveret af og finder mening i at arbejde tæt og tværfagligt sammen med dine kollegaer og familierne om at få lavet den bedst mulige plan for familierne, så de lykkes med deres mål.  
 
Gennem din monofaglighed har du fundamentet og roen og modet til sammen med kollegaer, at være nysgerrige og søgende efter de bedste tværfaglige og helhedsorienterede løsninger for familierne på tværs af jeres fagligheder i teamet.  
 
Du har en systemisk forståelse for, at familiens samlede udfordringer på den ene eller den anden måde  hænger sammen og påvirker hinanden på kryds og tværs og i forskellige grad. Du er derfor bevidst om, at vi bliver nødt til at samle alle kompetencerne omkring familien for at se alle nuancerne og siderne af familiens udfordringer og styrker.
 
Derudover forventer vi, at du:  
 • er uddannet socialrådgiver med erfaring fra beskæftigelsesområdet 
 • har kendskab til beskæftigelseslovgivningen  
 • er i stand til både at indgå i en projektgruppe med dertilhørende projektopgaver og i mindre teams med meget tæt tværfagligt samarbejde omkring familierne
 • er nysgerrig og inddragende ift. dine kollegaers faglige kompetencer og viden 
 • formår, gennem en relationsskabende dialog, at skabe en proces, der bibringer familierne motivation og tro på, at forandring er mulig – en forandringsproces, der også indbefatter selvforsørgelse  
 • kan indgå engageret i det tværfaglige samarbejde med dine kollegaer, der omhandler hele familiens mål og ikke kun isoleret set på beskæftigelsesområdet 
 • kan arbejde struktureret, tage ansvar, tænke fremad og skabe resultater  
 • spiller dine kollegaer gode   
 • ser forandringer som muligheder og tror på, at vi sammen kan skabe de positive forandringer for familierne.    
Om jobbet  
I projekt Job og Familie bliver du en del af et tæt tværfagligt team, som arbejder med familier, der har brug for en helhedsorienteret indsats. Den samlede projektgruppe udgøres af tre myndighedssocialrådgivere fra børne- og familieområdet, én fra myndighed socialområdet, tre familiebehandlere samt to myndighedssocialrådgivere fra beskæftigelsesområdet, hvoraf denne stilling udgør den ene. Hver familie i projektet får tildelt et team, som består af en medarbejder fra hver faggruppe.   
 
Familiebehandlerne har opgaven som bindeled mellem familien og det øvrige team. Der er ingen af faggrupperne, der har mandatet til enerådigt at bestemme retningen. Den sættes på baggrund af familiens eget ønske og en faglig drøftelse imellem kollegaerne i teamet. Teamet omkring familierne fungeret således som en samlet enhed, hvor alle ved, hvad hinanden foretager sig, og i hvilken retning vi skal gå sammen med familierne. Det tror vi på er afgørende, hvis vi skal skabe en positiv synergieffekt og gennemsigtighed for familierne og medarbejdere.  
 
Som beskæftigelsessagsbehandler er dine opgaver at:    
 • varetage myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet for alle målgrupper jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats   
 • varetage opfølgning i virksomhedspraktikker
 • varetage mentoropgaver ude i familierne, på virksomheder og på uddannelsesinstitutioner, hvis dette vurderes nødvendigt 
 • arbejde med de voksne, så de kommer tættere på beskæftigelse  
 • hjælpe og støtte familierne med at skabe overblik over økonomi, daglige aktiviteter og relationer i familien, fysisk og psykisk helbred i familien, socialt netværk m.m.  
 • guide i forhold til at indgå i og fastholde kontakten i indsatsen og holde fokus på beskæftigelse
 • arbejde med og følge op på familiens plan i tæt samarbejde med familien og teamet 
 • indgå i udviklingsarbejdet omkring de prototyper/metoder vi skal teste og opkvalificere i projektet  
 • sikre at beskæftigelse bliver et tydeligt og bærende element i prototyperne 
 • indgå på lige fod med de øvrige kollegaer i testperioderne, hvor der bl.a. udarbejdes helhedsorienterede udredninger og familieplaner.   
Løn og ansættelsesvilkår    
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du selv hente, hvilket du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk
 
Vil du vide mere    
Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte team- og projektleder Theis Hjelmsted på tlf.: 24 80 40 57.    
 
Der er ansøgningsfrist den 18. februar 2019, og vi forventer at afholde samtalerne d. 21.-22. februar. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.