icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagoger til Projekt Brahesholm

Brænder du for at arbejde med unge med særlige behov? Er du robust, stabil, rummelig og troværdig? Og har du stærke kompetencer inden for socialpædagogisk bistand og for at møde unge i øjenhøjde? Så er det måske lige dig, vi søger.

Info

Projekt Brahesholm søger to fagligt stærke og engagerede uddannede pædagoger, der brænder for at arbejde med unge med særlige behov og for at indgå i et kreativt undervisningsmiljø. Stillingerne er på 33 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. marts 2019.
 
Hvem er vi
Brahesholm Projektet er et skoletilbud i Assens kommune, som er normeret til 10 drenge med faglige, sociale og/eller psykiske problemer. Drengene mistrives i de almindelige rammer, en folkeskole som oftest kan give, og trænger derfor til et fristed – med fokus på læring, trivsel og fornyet tro på voksne og egne evner. 
 
Drengene i denne målgruppe har komplekse og sammensatte udfordringer og er alle i høj grad truet på deres udvikling, skolefaglighed og trivsel. 
 
Brahesholm Projektets succes er tæt forbundet med den pædagogiske tilgang, stedets fysiske rammer og det tætte samarbejde i den lille personalegruppe. 
 
Det som lykkes på Brahesholm Projektet er, at eleverne i udstrakt grad mødes i deres behov. Ofte skal der vedvarende samtaler og et stærkt relationsarbejde til, før eleven kan rykkes rent fagligt. Relationsarbejdet bliver derfor den bærende kraft og/eller middel til, at de faglige mål kan opfyldes på lidt længere sigt. Hver elev har ressourcer, og disse sættes i centrum for at skabe et progressivt afsæt for en sund udvikling. Afsættet i den enkeltes elevs færdigheder og ressourcer og det faktum, at Brahesholm Projektet med sin lille størrelse er et dynamisk sted, der hele tiden er flytbart i forhold til at tænke nyt og kreativt, gør at stedet har en høj succesrate i forhold til at sende de unge videre med en styrket personlig og faglig ballast.
 
 
Om jobbet
Som pædagog skal du både understøtte undervisningen og klargøre den enkelte elev til at kunne modtage undervisning. Derudover vil du have en stor opgave i forhold til at skabe en god tillidsfuld og bæredygtig relation mellem elev og personale, samt eleverne imellem.
 
Vi har et tæt samarbejde med familierne omkring eleverne, der bliver hentet og bragt til skole hver dag af skolens pædagogiske personale. Daglig elevkørsel og kørsel på ture vil derfor også være en af dine pædagogiske opgaver. Du skal være indstillet på, at denne opgave er noget, der skal løses, og at du derfor også skal være klar til at træde til, hvis der opstår sygdom eller andet i personalegruppen, hvor der er brug for en hurtig afløsning. 
 
Sidst men ikke mindst arbejder vi med mentalisering, og vi er meget optagede af den unges udfordringer i hverdagen - både i skolen, hjemmet og fritiden i øvrigt.
 
Hvem er du 
Vi forventer, at du:
  • har stærke kompetencer inden for anerkendende pædagogik og relationsdannelse
  • kan møde drengene individuelt der, hvor de er og anerkende og respektere, at de har forskellige behov og lade dette være udgangspunktet for dit pædagogiske arbejde
  • kan skabe succesoplevelser og se ressourcer
  • kan bevare ro og overblik i en dag, som hurtigt kan ændre sig
  • har gode IT færdigheder og gode kommunikative kompetencer, og har du derudover flair for at lave praktiske opgaver sammen med drengene, er det en fordel
  • er en tydelig voksen, der kender egne grænser og som har selvindsigt og også gerne en grad af selvironi
  • kan arbejde tæt sammen med dine kollegaer omkring elevernes handleplaner og individuelle mål, så det er en samlet pædagogisk indsats som alle er bekendt med og kan understøtte
  • skal kunne indgå ligeværdigt i den samlede personalegruppe, hvor dialog, samarbejde, tillid og gensidig respekt er en forudsætning for at vi lykkedes
  • tør bringe dig selv i spil over for både børn og voksne - både i forhold til dagligdagen, i supervision og ved møder
  • er robust, rummelig, stabil og troværdig, samt er positiv og med godt humør.
Derudover er det en forudsætning, at du har kørekort til min. kategori B.
 
Løn og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du selv indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.  
 
Vil du vide mere 
Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Jesper Jensen på tlf. 24 86 20 01 eller koordinator Michael Petersen på tlf. 30 46 38 34. 
 
Der forventes at blive holdt ansættelsessamtaler den 29. januar 2019
 
Vi glæder os til at høre fra dig!