icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Direktør til Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune (genopslag)

Brænder du for at gøre en positiv forskel i børn og unges liv? Har du faglige ambitioner og mod på at gentænke kerneopgaverne, uden at du glemmer driften? Kender du til områdets økonomi, og ved du, hvilke håndtag der kan drejes på? Har du politisk tæft og får god energi af at være i det politiske rum? Kan du kommunikere i et hverdagssprog, og gør du en dyd af at være synlig i organisationen? Er du god til at bruge de ledere og medarbejdere, der ved mere end dig? Kan du svare ja til spørgsmålene, så kan du være vores nye direktør for Uddannelse, Børn og Familie.

Helnæs-dæmningen

Efter nogle år, hvor Assens Kommunes økonomi har været under et stort pres, er der nu kommet godt styr på den samlede kommunale økonomi. Det skal der blive ved med at være, og udviklingen i økonomi og drift på alle fagområder følges tæt, og der sættes straks ind med omprioritering, hvis der er afvigelser i forhold til budgettet. 

I foråret 2020 besluttede Byrådet at nedlægge velfærdsdirektørstillingen og oprette to nye direktørstillinger for henholdsvis Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie for at styrke den ledelsesmæssige kraft på de to områder. I første halvår 2020 fandt vi direktøren for Social og Sundhed, men det lykkedes ikke at finde den rigtige kandidat til Uddannelse, Børn og Familie, og derfor er stillingen nu i genopslag. 

De politiske signaler vedrørende skærpet økonomistyring betyder, at vores nye direktør skal have et helt særligt fokus på økonomistyringen. Det gælder for eksempel samspillet mellem det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde, hvor vi vedholdende arbejder med udviklingen af samspillet mellem områderne.

Den nye direktør får samtidig en central rolle i at understøtte fremdriften af Byrådets vision og politikker samt sikre en tydelig retning inden for uddannelse-, børn- og familieområdet. Derfor kigger vi efter din implementeringsevne, så ambitionerne kan blive til virkelighed.

Vi leder efter en direktør med solid ledelseserfaring og en god portion naturlig pondus. Når det er sagt, så er vi også åbne over for det åbenlyse direktørtalent, der er klar til næste skridt i karrieren.

Du har høje faglige ambitioner og mod til at tænke nyt på området sammen med organisationen og sammen med borgerne, frivillige og foreninger. Og så formår du at skabe engagement og opbakning i såvel organisationen som hos det politiske niveau. 

Du er et menneske, der hviler solidt i dig selv. Du behandler dine omgivelser ordentligt og respektfuldt, og du er ikke bange for at træffe beslutninger. Du er god til at bruge de ledere og medarbejdere, der ved mere end dig. De opsøger dig, fordi de har tillid til dig.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker på kontraktvilkår, jf. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Efter chef-lønsaftalen er stillingen klassificeret med en grundløn på årligt kr. 1.030.527 inkl. tillæg for kontraktansættelse, men ekskl. pension. Lønnen fastsættes efter konkret forhandling med øje for ansøgerens kvalifikationer. Stillingen er med tiltrædelse den 1. april 2021.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos kommunaldirektør Finn G. Johansen, Assens Kommune, telefon 23 60 65 50 eller associeret partner Bettina Høst Poulsen på telefon 71 99 11 41.