icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Direktør til Assens Kommune

Vil du være en aktiv medspiller i at forløse vores potentialer? Kan du tænke ud af boksen uden at glemme driften? Har du politisk tæft og får god energi af at være i det politiske rum? Kan du kommunikere i et hverdagssprog, og gør du en dyd af at være synlig i organisationen? Evner du at skabe stærke relationer, der bygger på tillid? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du måske vores nye direktør.

Om os

Vi har igangsat et arbejde med udvikling af Assens Kommune under overskriften ”Vision 2030 — Med vilje og hjerte”. Visionen beskriver en fælles fremtid for hvordan borgere, virksomheder og kommune sammen skaber udvikling og det gode liv. Visionen sætter mål og retning for kommunes fremtidige udvikling og er blevet til på baggrund af dialog med borgere, foreninger og samarbejdspartnere.

Vi skal udvikle os, samtidig med at vi skal drive vores kommune for færre ressourcer. Det er ingen hemmelighed, at Assens Kommunes økonomi er under pres for tiden. Den seneste budgetopfølgning pr. 30. april 2019 viser et forventet merforbrug på 52. mio. kr. alene i år. Oveni skal lægges et merforbrug overført fra 2018 til 2019 på 62 mio. kr. Det forventede merforbrug i 2019 tegner derfor til lige nu at blive 114 mio. kr.

Vi skal derfor tænke nyt – både politisk og administrativt – og forløse de store potentialer, vores kommune har. Det betyder, at du skal have et udviklingsdrive og en visionær kapacitet, der kan skabe engagement og opbakning. Og samtidig skal du kunne holde næsen i sporet og medvirke til, at vores ambitioner bliver til virkelighed.

Om dig

Du får ansvaret for afdelingerne: Miljø og Natur, Trafik og Byg, Plan og Kultur samt Arbejdsmarked, Beskæftigelse og Borgerservice. Du har formodentlig kommunal erfaring og en solid viden om strategisk planlægning og det tekniske område mere generelt. Beskæftigelsesområdet har den nuværende direktion et godt indblik i, så her vil du ikke være alene.

Vi har flere store, spændende udviklingsprojekter, som du skal være en central og aktiv medspiller i at få virkeliggjort. Det gælder f.eks. ”Udviklingsplanen Fremtidens Assens” og ”Center for Kyst og Lystfiskerturisme”.

Du er en dygtig leder for ledere, der formår at give rum til dine cheferne uden at miste følingen med, hvor der skal støttes særligt op eller følges særligt med. Du kan udfordre og stå fast, men du evner også at lytte, samtale og forstå andres ståsted. Ledelseserfaring og en god portion naturlig pondus er en nødvendighed, når det er sagt, så er vi også åbne for det åbenlyse direktørtalent, der er klar til næste skridt i karrieren.

Vil du vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt og kan rettes til Kommunaldirektør Finn G. Johansen, Assens Kommune, tlf. 2360 6550 eller Associeret partner Bettina Høst Poulsen, Lundgaard Konsulenterne, tlf. 7199 1141.

Du kan læse mere i den uddybende job- og personprofil.

Ansøgningsfristen er den 23. september 2019 kl. 8.30.