icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Beredskabsdirektør - Fælles tryghed for Fyn

Danmarks tredje største beredskab søger en strategisk kompetent topchef med tæft for politisk, fagligt og personalemæssigt samarbejde om en samfundsvæsentlig opgave.

Beredskab Fyns kerneopgave er brandslukning og brandforebyggelse på Fyn, eller med andre ord: at redde liv og skabe tryghed med et robust beredskab. Beredskab Fyns operative drift er kendetegnet ved høj driftssikkerhed, tilfredsstillende responstider, overholdelse af politiske servicemål, løbende nyanskaffelser og kontinuerligt mere effektiv udnyttelse af materiel og lokale stationer.

Beredskab Fyn står således på et godt fundament. Det bliver den nye beredskabsdirektørs opgave – sammen med Beredskabskommissionen - på den ene side at fastholde og konsolidere den solide drift og på den anden side strategisk at løfte organisationen til det næste niveau.

Beredskab Fyn er en kompleks organisation med stor variation af aktører og interesser. Beredskab Fyn er et ambitiøst beredskab, og én af ambitionerne er at skabe en organisation med stærkere sammenhæng internt. Der er tale om en relativ ung samarbejdskultur og der er stadig internt i organisationen søjler, snitflader og opgaveløsning, der skal integreres. Der skal skabes samling om en nyt ”fælles vi” på tværs af nord og syd, store og små, fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige.

At løfte Beredskab Fyn ind i version 2.0 er en spændende og krævende ledelsesopgave, hvor der på en gang skal konsolideres og arbejdes med udvikling af en ny stærk fælles kultur, der forener og skaber en højere grad af fællesskab.  En tydelig retning med tydelige fælles værdier, der skaber følgeskab – en klassisk kulturledelsesopgave.

Beredskabsdirektøren skal kunne skabe denne samling og fællesskab, selv agere og udvikle en organisation, der kan levere både på sikker drift og ambitiøs udvikling. Der skal arbejdes op mod Beredskabskommissionen, ind i egen organisation gennem chefgruppen og ud i de mange relevante miljøer og netværk over hele Fyn. Beredskab Fyn har en samfundsvæsentlig rolle i det fynske fællesskab, hvor de 9 kommuner på en række områder løfter i flok til fælles gavn for hele Fyn.

Den nye beredskabsdirektør skal mestre et kompetent toplederskab, der skaber gejst, motivation og stolthed blandt de ca. 265 medarbejdere og frivillige og på en konstruktiv måde udfordre og forstyrre på en sund måde, der løfter og bringer beredskabet sikkert videre.

Du har nok en eller anden form for beredskabsindsigt med dig, men væsentligst er dine topledererfaringer og dine relationelle interesser og evner. Mange mennesker og interesser skal samles om og motiveres af en stærk, fælles dagsorden. Det er opgaven.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveau ”Hemmeligt”.

Du kan læse meget mere om Beredskab Fyn, stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat og på mercuriurval.dk.

Ansøgningsfristen udløber den 5. august 2021, kl. 10.00.