icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Assens Kommune søger 6 ambitiøse og modige chefer

Udvikling af fremtidens nye velfærdsløsninger kræver mod, høj faglighed og et tværgående blik.

Assens Kommune er i en god udvikling. Der er styr på økonomien, der er tilflytning til kommunen og et stærkt erhvervsliv. Vi har handlekraftige fællesskaber i vores lokalområder og et rigt, frivilligt foreningsliv.

Vi er også som andre kommuner presset på velfærdsområdet i forhold til bl.a. udviklingen inden for det specialiserede socialområde, den stigende faglige kompleksitet, ligesom vi også ser ind i en tid, hvor vi udfordres af rekruttering på et presset arbejdsmarked.

Derfor tænker vi nyt og er modige i Assens Kommune. Vi er allerede godt i gang. Vi arbejder stadig mere tværgående med borgerne i centrum og vi tilpasser vores opgaveløsning, så det giver mest mulig værdi for borgeren. Eksempelvis er vores myndighedsmedarbejdere, som noget nyt, i dag helt tæt på vores drift og arbejder praksisnært inden for ældre- og socialområdet. Det betyder, at sagsbehandlingen sker tættest muligt på borgeren med fokus på borgerens mål og i et nært samarbejde med den faglige indsats. Vi er optaget af at implementere den tilgang i den øvrige del af vores organisation.

Vi tror på, at stærk og tydelig faglig ledelse, der sætter retning og skaber gejst, er centralt i løsningen af fremtidens udfordringer. Vi hæver barren og søger nu 6 chefer, der vil være med. De 6 chefer skal ubetinget sikre nærhed til den daglige drift, et tværgående perspektiv både inden for direktørområdet og på tværs af kommunen samt skabe konkrete løsninger på de udfordringer, der er inden for det enkelte område.

Ledelsesmæssigt har den enkelte chef et ledelsesrum med frihed til at løse og udvikle kerneopgaverne i takt med udviklingen i samfundet og med det formål at skabe en bedre hverdag for borgerne i Assens Kommune.

Stillinger inden for Børn, Unge og Uddannelse

PPR og Sundhedsfremme

Du skal skabe sammenhængskraft, retning og tværgående helhedsorienterede løsninger. Som chef for PPR og Sundhedsfremme får du bl.a. ansvaret for kommunens PPR, Sundhedspleje og Tandpleje. Du har indsigt i sundhedsfagligheder, du evner at skabe fællesskaber og tværgående løsninger og så kan du have overblik over mange forskellige kerneopgaver i afdelingen.

Skoler og Dagtilbud

Du skal skabe ledelsesfællesskab og tværgående løsninger, der har fokus børn og unges trivsel og læring. Som chef for Skoler og Dagtilbud har du ansvaret for kommunens 18 institutioner, der omfatter dagtilbud fra 0-5 år, skoler og ungdomsskole samt et administrationsteam på rådhuset. Du er rodfæstet i børnefagligheden og har et godt blik for, hvordan du ledelsesmæssigt kan bidrage til at løfte områdets ledere. Du har faglige ambitioner, mod og blik for vanebrud.

Børn, Unge og Familieindsatser

Du skal være med til at udvikle og implementere ”Job og Familie”- projektets metoder i hele organisationen og skabe fælles kultur i en ny afdeling. Som chef for Børn, Unge og Familieindsatser har du ansvaret for myndighedsopgaver for det specialiserede børneområde for 0–14 år, børnehandicap samt for det samlede ungeområde fra 15- 29 år. Du har et godt styringsblik uden, at du taber blikket for ledelsesopgaven. Du kan altså både sætte tydelige rammer og retning samt skabe følgeskab i din organisation samtidigt med, at du evner at skabe ny veje og omkostningseffektive løsninger.

Stillinger inden for Social og Sundhed

Ældre og Rehabilitering

Du skal udvikle og implementere ”Morgendagens Hjemmepleje” gennem tydelige forandringer af vores kultur og måden vi løser vores opgaver på. Som chef har du ansvaret for hjemmeplejen, sygeplejen, rehabilitering og hjælpemidler. Du har en særlig opgave i at sikre den praksisnære myndighedsbehandling og geare os til den kommende sundhedsreform. Du kan skabe mening, du kan forandre, du er tydelig og så evner du at motivere medarbejdere og ledere.

Ældre og Forebyggelse

Du skal bygge bro til civilsamfundet og bringe mennesker i spil gennem bl.a. uddannelse, rekruttering og fastholdelse samt samskabelse med frivillige, pårørende og organisationer om løsningen af kerneopgaven. Som chef får du bl.a. ansvaret for plejehjem, træning, uddannelse, aktivitet, forebyggelse og demens samt vores madservice. Du brænder for udvikling af mennesker, du ved noget om ledelse, du kan få ideer til at bringe mennesker i spil på nye måder og så kan du sikre, at ideer bliver til virkelighed.

Socialområdet

Du skal være dygtig til drifts- og økonomistyring og er samtidig optaget af, hvordan vi kan videreudvikle området, bl.a. ved at bringe civilsamfundet stadig mere i spil i opgaveløsningen. Vi forventer, at du ser, udvikler og implementerer nye omkostningseffektive løsninger. Som chef for Socialområdet får du ansvaret for botilbud for handicappede, psykiatrien, bostøtte og beskæftigelse samt myndighedsarbejdet inden for socialområdet. Du er proaktiv i din kommunikation til og med områdets mange interne og eksterne interessenter.

Læse mere om

Frist

Ansøgninger fremsendes senest tirsdag 2. august 2022 kl. 8:30.
Vi forventer, at du kan begynde i jobbet senest den 1. oktober 2022.

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af de personlige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: