icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

2. Bygningsfond

BYGNINGSFOND

Der er hverken handlepligt eller økonomi knyttet til en lokalplan, derfor understøttes lokalplanen med et tiltag der har fokus på bygningsvedligeholdelse og økonomi. Med en bygningsfond forventes der at Realdania kan yde økonomisk støtte til vedligeholdelse, mod en ca. 50% egen finansiering fra bygningsejerne, hvor fonden kan søges i en 3-årig periode.

 

Hvad kan få støtte?

  • Kun facaden mod gaden / mod det fælles
  • Kun bygningsarbejder som følger lokalplanen m.m. og i god kvalitet.

 

Hvordan gør man?

  • Beboerne ansøger kommunen som definerer regler, procedure og udvikler anvisninger og fungere som sekretariat
  • Et fælles udvalg bedømmer ansøgninger, bestående af f.eks. projektleder udpeget af Realdania, kommunalbestyrelsesmedlem, Museumsinspektør, lokal ildsjæl udpeget af Arbejdsgruppen for Vores Kvarter - Nygade og Baronvej
  • Godkendte ansøgninger sendes videre til Realdania, som udbetaler pengene
    Der er mange formaliter ift. at oprette en bygningsfond og det er en tung proces, men vi arbejder for at være klar med en ”Bygningsfond” som kan søge fra 2023 til 2026.

 

Her kan ejer ansøge om

- 50% medfinansiering fra Realdania til bygningsarbejder mod ”Den Pæne Gade”.

- Derudover forventer vi hos kommunen at tilbyde:

- at ejer kan ansøge den kommunale pulje til arkitektur og bygningsarbejder om 25 % af de resterende 50%.

- at I kan ansøge kommunens Jubilæumsfond om, et rente- og afdragsfrit lån ift. det beløb I ikke får medfinansiering til.

Der er med andre ord rigtig gode muligheder på vej i forhold til økonomisk tilskud hvis ejer vil vedligeholde bygningerne og styrke det historiske autentiske miljø.

Ejer opfordres til at overveje muligheden. Til deres hjælp har vi fået udarbejdet en lille vejledning som vi håber, kan give jer et overblik og indgang til vedligehold, reparation og udskiftninger af jeres bygninger "Bevar værdierne"

Sidst på sommeren 2022 vil Arbejdsgruppen for Kvarteret kontakte ejer med henblik på at lave et samlet overblik over bygningsarbejder i kvarteret, for at kunne rette en samlet henvendelse til håndværkere ift. tilbud.