icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Vores Kvarter - Nygade og Baronvej i Assens

Vores Kvarter - Nygade og Baronvej i Assens

INTRO

”Vores kvarter – Nygade og Baronvej” er et projekt der er udarbejdet og formet i et samarbejde mellem Realdania og Assens kommune.

 

Projektet har kastet tre konkrete projekter af sig:

  1. Lokalplan og vejledning
  2. Bygningsfond
  3. Gadeforskønnelse

Projektet "Vores Kvarter"

Projektsamarbejdet blev igangsat 2020 i forbindelse med Realdania indsats ”Vores kvarter”, her efterspurgte de tre pilotprojekter i Danmark, hvoraf Assens, Bornholm og Vejle blev valgt.
Indsatsens hovedformål er at udvikle og teste nye metoder til udvikling af boligkvarterer med en særlig karakter – kulturelt, historisk eller arkitektonisk. Samarbejde om historiske huse kan nemlig skabe fællesskab, livskvalitet og en bæredygtig udvikling.

Med projektet afprøver Realdania hvorledes man kan skabe et engagerende og aktivt samarbejde mellem kulturmiljøernes forvaltere – kommunerne – og de mennesker, der lever og bor i de særlige kvarterer.

Rammen for projektet er at forbedre kulturmiljøet så længe beboerne forholder sig til det, er det deres opfattelse af kvarteret, ønsker og behov som er i fokus frem for fagfolks. Herved opnås ejerskab og måske et nyt syn på det sted man bor. Det har betydet at iterationslogikken har været omdrejningspunktet for projektets metodetilgang, hvorfor projektet har været i konstant udvikling uden en præcis tidsplan, hvor eneste fastlagte produkt har været en form for en bevarende udviklingsplan.

Ved at lade beboerne indgå som en aktiv del af både udviklings- og arbejdsprocessen, samt at lade beboerne være medbestemmende i forhold til indholdet af det endelige slutprodukt og plangrundlag, er det målet at sikre de bedst mulige rammer for, at beboerne dels tager ejerskab til og dels forstår deres kulturmiljø¸ og den fremadrettet planlægning. Det er hensigten, at metoden på sigt kan være et værktøj, som kommuner kan bruge i arbejdet med at bevare og udvikle særlige kvarter over hele landet.

Hensigten med Assens Kommunes deltagelse i Realdanias indsats er dels at bidrage til undersøgelsen om, hvorvidt der kan udvikles nye og bedre metoder for beboerinddragelse i forbindelse med lokalplanlægning i eksisterende kulturmiljøer, og dels at understøtte det allerede pågående fokus på beboerinddragelse og kulturarv i Assens Kommune.

I forhold til det pågående fokus på beboerinddragelse kan nævnes politikken for aktivt medborgerskab; Sammen er vi bedst fra 2016 som kommunen arbejder efter. I forhold til kulturarv er der blevet arbejdet med registrering og udpegning af kulturmiljøerne i 2010 som blev indarbejdet i kommuneplanen 2013-2025. Senest har der været foretaget en Screening Af Kulturmiljøer
(SAK) I 2018.

Projektets proces

Projektets proces

ARBEJDSGRUPPEN VORES KVARTER - NYGADE OG BARONVEJ

  • Ejer Bjarne Puggaard, Nygade 3
  • Lejer Charlotte Larsen, Nygade 10
  • Lejer Elena Lenskjold, Nygade 4 st.TV.
  • Ejer Gitte Ribau, Nygade 9
  • Ejer Anni Gregersen, Baronvej 8
  • Ejer Joy Christensen, Baronvej 10