icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kom til borgermøderne - Budget 2019 og Vision 2030

I forbindelse med udarbejdelsen af Visions 2030 planlægges der en række forskellige arrangementer, hvor du som borger kan komme i dialog med Byrådet vedrørende kommunens kommende vision.

Borgermøde om Budget 2019

Den 6. september 2018 afholdes det årlige budgetborgermøde, hvor der i år vil være fokus på den kommende Vision 2030, ligesom der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til kommunens kommende budget. 

Budgetborgermødet afholdes på 10. klassescenteret i Glamsbjerg kl. 18-21.30

Tre lokale møder om Vision 2030

Byrådet inviterer til tre lokale visionsmøder rundt omkring i Assens Kommune. På visionsmøderne drøftes Byrådets foreløbige udkast til Vision 2030, inden de videre politiske drøftelser. 

Her kan se dato og steder, samt tilmeldingsfrist: 

  • Den 10. september i Fyrtårn Tommerup (tilmeldingsfrist den 29. august kl. 12.00)
  • Den 24. september i Haarby Hallerne (tilmeldingsfrist den 16. september)
  • Den 1. oktober i Glamsbjerg Fritidscenter (tilmeldingfrist den 23. september)

Klik her for at tilmelde dig et af de tre visionsmøder