icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Strategi - Vi fornyer velfærden

Vi fornyer velfærden

Hvordan fornyer vi velfærden i Assens Kommune?

Ved at udvikle og bruge bl.a. velfærdsteknologi.

Vi er udfordret af

 • Større forventninger til kvalitet og mængde af velfærd
 • Flere har behov for hjælp
 • Færre til at udføre opgaverne
 • De offentlige udgifter er under pres

Vi vil

 • Involvere borgeren, så de kan klare hverdagen bedre på egen hånd
 • Forbedre medarbejderens mulighed for at yde en bedre service og opgaveløsning
 • Forbedre brug af ressourcer, så der bliver mere plads til at hjælpe borgerne med det, de ikke selv kan
 • Sikre kvaliteten af offentlige ydelser ved brug af teknologiske løsninger

 

Sådan forstår vi

Velfærdsteknologi i Assens Kommune

 • Teknologiske løsninger, der øger livskvaliteten og effektiviteten
 • Velfærdsteknologi kan medvirke til, at opgaverne løses effektivt, samtidig med at borgerne i så stor udstrækning som muligt kan føre et aktivt, selvstændigt liv på egne præmisser
 • Kan være med til at forny velfærden inden for alle områder og hos alle typer borgere og medarbejdere
 • Behovet for velfærdsteknologi opstår ud fra et behov, problem eller udfordring
 • Det, der er velfærdsteknologi i dag, bliver over tid almindelige hjælpemidler og forbrugsgoder

 

Sådan gør vi

Med velfærdsteknologi

 • Udvikler og bruger teknologi, der fornyer velfærden
 • Eksperimenterer og afprøver nye løsninger
 • Opfordrer borgere og medarbejdere til at tilkendegive behov, problem eller udfordring
 • Bruger velfærdsteknologi, når det giver mening
 • Evaluerer – hvad betyder de enkelte projekter for borgeren, medarbejderen og økonomien

Vi videndeler og involverer

 • Relevante aktører, der giver et bruger- og medarbejderperspektiv
 • Interesseorganisationer som Welfare Tech, hvor diverse institutioner og virksomheder er involveret

 

Sådan holder vi fokus

Vi arbejder i fem spor

 • Spor 1: Kommunikation
 • Spor 2: Rehabilitering og behandling
 • Spor 3: Læring
 • Spor 4: Arbejdsgange
 • Spor 5: Pleje og hjælpemidler

 

Kontakt Digitalisering og Teknologi

Velfærdsteknologikonsulent tlf.: 64 74 68 74

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.