icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Velfærdsteknologi

I et langt liv kan der være situationer, hvor vi er afhængige af hjælp fra andre – men de fleste har det nok sådan, at vi helst vil klare hverdagen selv. Her kan velfærdsteknologi være en hjælp.

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er nye teknologier, der hjælper dig som borger i hverdagen og medarbejderen i løbet af arbejdsdagen.

En app, et hjælpemiddel, en robot osv. er alle eksempler på velfærdsteknologi.

Det vigtigste er, at velfærdsteknologi bliver brugt, hvor det giver mening for borgeren, medarbejderen og økonomien. Her mener vi fx livskvalitet, værdighed og at mestre eget liv for borgeren. Og for medarbejderen skal velfærdsteknologi være med til at give et godt arbejdsmiljø, så medarbejderen både fysisk og psykisk kan holde til at udføre sit job igennem et helt arbejdsliv. 

Velfærdsteknologi er for alle

Selvom velfærdsteknologi ofte forbindes med teknologi til ældre og handicappede, så bruger vi velfærdsteknologi til alle, hvor det giver mening. Derfor er velfærdsteknologi også de digitale læringsredskaber, som daginstitutioner og skoler bruger sammen med børnene. Det er også de teknologier, som bliver brugt til at vedligeholde kommunens grønne områder og meget mere. Vi arbejder hele tiden på at få velfærdsteknologi i brug på nye områder.

Strategi - Vi fornyer velfærden

Vi har en strategi for velfærdsteknologi, som beskriver, hvordan vi bruger og arbejder med teknologi.

Læs kommunens strategi for velfærdsteknologi "Vi fornyer velfærden"

 • Hvordan fornyer vi velfærden i Assens Kommune?

  Ved at udvikle og bruge bl.a. velfærdsteknologi.

  Vi er udfordret af

  • Større forventninger til kvalitet og mængde af velfærd
  • Flere har behov for hjælp
  • Færre til at udføre opgaverne
  • De offentlige udgifter er under pres

  Vi vil

  • Involvere borgeren, så de kan klare hverdagen bedre på egen hånd
  • Forbedre medarbejderens mulighed for at yde en bedre service og opgaveløsning
  • Forbedre brug af ressourcer, så der bliver mere plads til at hjælpe borgerne med det, de ikke selv kan
  • Sikre kvaliteten af offentlige ydelser ved brug af teknologiske løsninger
  • Teknologiske løsninger, der øger livskvaliteten og effektiviteten
  • Velfærdsteknologi kan medvirke til, at opgaverne løses effektivt, samtidig med at borgerne i så stor udstrækning som muligt kan føre et aktivt, selvstændigt liv på egne præmisser
  • Kan være med til at forny velfærden inden for alle områder og hos alle typer borgere og medarbejdere
  • Behovet for velfærdsteknologi opstår ud fra et behov, problem eller udfordring
  • Det, der er velfærdsteknologi i dag, bliver over tid almindelige hjælpemidler og forbrugsgoder
 • Med velfærdsteknologi

  • Udvikler og bruger teknologi, der fornyer velfærden
  • Eksperimenterer og afprøver nye løsninger
  • Opfordrer borgere og medarbejdere til at tilkendegive behov, problem eller udfordring
  • Bruger velfærdsteknologi, når det giver mening
  • Evaluerer – hvad betyder de enkelte projekter for borgeren, medarbejderen og økonomien

  Vi videndeler og involverer

  • Relevante aktører, der giver et bruger- og medarbejderperspektiv
  • Interesseorganisationer som Welfare Tech, hvor diverse institutioner og virksomheder er involveret
 • Vi arbejder i fem spor

  • Spor 1: Kommunikation
  • Spor 2: Rehabilitering og behandling
  • Spor 3: Læring
  • Spor 4: Arbejdsgange
  • Spor 5: Pleje og hjælpemidler