icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Rammeaftale for det specialiserede socialområde/ specialundervisningsområdet

Rammeaftalen gælder for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen er et redskab til på tværs at styre og udvikle den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels, at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Indsatsområder i rammeaftalen 2021-22:

  • Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
  • Styring og kapacitet
  • Kvalitet i indsatser

Rammeaftalen indeholder desuden en styringsaftale, som sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudvikling på de omfattede tilbud. Styringsaftalen omhandler bl.a. køb og salg af pladser, udregning af takster og regler for nedlukning af tilbud.

Rammeaftale 2021 - 2022

Du finder rammeaftalen på Fælleskommunalt Socialsekretariats hjemmeside