icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Rammeaftalen gælder for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen er et redskab til på tværs at styre og fremme den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023 - 2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels, at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Indsatsområder i rammeaftalen 2023 - 2024:

  • Tværsektoriel kobling til andre sektorområder
  • Styring og kapacitet
  • Kvalitet i indsatser

Rammeaftalen indeholder desuden en styringsdel, som sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudvikling på de omfattede tilbud. Styringsaftalen omhandler bl.a. køb og salg af pladser, udregning af takster og regler for nedlukning af tilbud.

Rammeaftale 2023 - 2024

Du finder rammeaftalen på Fælleskommunalt Socialsekretariats hjemmeside