icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Projekt til styrkelse af et demensvenligt samfund

Assens Kommune har iværksat et projekt, som skal udbrede kendskabet til demens og fremme demensvenligheden i kommunen. Her kan du læse om, hvad projektet går ud på, og hvordan du kan deltage.

Antallet af borgere, der får konstateret demens, stiger, men det halter stadig med demensvenligheden i Danmark.

Med 4,2 millioner kroner fra Socialstyrelsen har Assens Kommune sat gang i et projekt, som skal hjælpe borgere med demens og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til og viden om demens i samfundet og kontinuerligt styrke demensvenligheden i kommunen.

Projektet skal være med til at udvikle rammerne for forskellige indsatsområder – nogle, som henvender sig direkte til borgere med demens og deres pårørende, og andre, som henvender sig til samfundet omkring dem. Samtidig skal projektet fremme synlighed og forståelse i lokalsamfundet, så borgere med demens kan færdes trygt i deres nærmiljø og bevare en aktiv hverdag i eget hjem.

Det gode liv skaber vi sammen

Projektet udspringer af en målsætning om, at ældre borgere i Assens Kommune skal have høj livskvalitet med nem adgang til fællesskaber og aktiviteter. Denne målsætning fremgår af Assens Byråds Vision 2030 og kommunens værdighedspolitik, sundhedspolitik og politik for aktivt medborgerskab:

”Et godt og sundt liv får vi især, når vi deler det med nogen. Derfor er fællesskaber vigtige for vores livskvalitet.”

Samtidig har projektet afsæt i en målsætning om, at Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune, og at borgere med demens skal kunne blive i deres hverdag og være aktive så længe som muligt. Denne målsætning er formuleret i kommunens demensstrategi og den nationale handlingsplan for demens, som blandt andet sætter som mål, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner i 2025. Endelig skal erfaringer og indsigter fra projektet bidrage med inspiration til udviklingen af en ny demensstrategi i Assens Kommune i 2022.

Projektet er forankret i afdelingen Aktivitet, Forebyggelse og Demens, som hører under Ældre og Sundhed i kommunens social- og sundhedsforvaltning. Projektgruppen består af en projektleder og to projektmedarbejdere, der skal arbejde sammen med landsdækkende organisationer som Videnscenter for Demens, Pårørende i Danmark, DGI, Demensvenligt Danmark og Alzheimerforeningen.

Projektpuljen fra Socialstyrelsen

Bevillingen til projektet kommer fra en ansøgningspulje på 41,2 millioner kroner, som blev udmeldt af Socialstyrelsen i 2021 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Baggrunden for puljen er, at mennesker med demens og deres pårørende ofte føler sig ensomme. De trækker sig fra sociale sammenhænge og større fællesskaber. Det skyldes ikke mindst den stigmatisering, der knytter sig til demenssygdomme, og som ofte bunder i fordomme, misforståelser og uvidenhed.

Derfor har puljen til formål ”at skabe et mere demensvenligt samfund, indsamle viden om demens og udbrede kendskabet til demens i samfundet, så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og venlighed.”