icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Eden Alternative i Assens Kommune

I Assens Kommune er alle kommunale plejehjem registreret som Eden-hjem, og der arbejdes efter Eden-principperne med fokus på at komme ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed til livs.

På de registrerede Eden-hjem gøres der op med tidsskemaer og manglende medbestemmelse. I stedet er der fokus på beboernes medbestemmelse, og dyr, planter og blomster er en del af hverdagen.

Hvad er Eden Alternative

Eden-filosofien er udviklet og startet af den amerikanske læge og geriater dr. W.H. Thomas i begyndelsen af 90’erne.

Eden Alternative er en filosofi og strategi, som har til formål at ændre kulturen i plejeboligerne fra institutioner til hjem. Et hjem, hvor beboerne kan leve et liv, der er værd at leve uden de tre omsorgsplager: ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Dyr, børn og planter indgår derfor som en del af hverdagen, ligesom beboernes ret til selv at bestemme er i fokus.

Alle medarbejdere på plejehjemmene har været på en 3-dages uddannelse for at kunne blive Eden-hjælpere.

At arbejde efter Edens filosofi og principper er en udvikling, der aldrig stopper eller har et endeligt resultat.

Registreringen varer i to år, hvorefter der skal ansøges på ny.