icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Charter for brugerinddragelse

Assens Kommune har tilsluttet sig charter for brugerinddragelse.

Charter for brugerinddragelse består af seks principper, som skal være et redskab og en inspiration til arbejdet med brugerindflydelse.

Chartret er udarbejdet på initiativ fra Det Centrale Handicapråd i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer.

Baggrunden er, at mennesker med handicap kan have særlige udfordringer, når det gælder om at være medborgere på lige fod med andre. Et handicap kan betyde, at man optræder i rollen som bruger oftere end andre. Derfor har brugerindflydelse en særlig betydning for denne gruppe.

Seks principper for brugerinddragelse:

  • Tillid, respekt og lydhørhed
  • Ansvar for brugerindflydelse
  • Brugerindflydelse i flere former
  • Brugerindflydelse i hele forløbet
  • Opfølgning
  • Spredning af budskabet om brugerindflydelse

Charter for brugerindflydelse er i god tråd med Assens Kommunes Vision 2018 ”Vilje til vækst”, som bl.a. handler om aktivt medborgerskab.

Charter for brugerindflydelse

Ordforklaring "charter"

Et charter er et dokument, der beskriver generelle principper for et samarbejde, en organisation m.v.