icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Værdigrundlag for god sagsbehandling

I Assens Kommune arbejdes der løbende med at øge kvaliteten i sagsbehandlingen og skabe bedre relationer mellem borger og sagsbehandler, så borgerne  oplever ”gode sagsbehandlingsforløb” – uanset udfaldet af sagsbehandlingen.

Byrådet vedtog i 2015 et Værdigrundlag for god sagsbehandling, som blev udarbejdet på baggrund af et udviklingsarbejde med deltagelse af borgere, Handicapråd samt medarbejdere og ledere fra forskellige myndighedsområder. Det indeholder følgende fem værdier:

  • Vi møder borgeren som et helt menneske.
  • Vi vil kommunikation, der skaber tryghed og tillid.
  • Vi afstemmer forventninger mellem borger og sagsbehandler.
  • Vi tænker og handler i helheder.
  • Vi vil ordentlighed.