icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Turismestrategi

Beskæftigelse, Erhverv- og Kulturudvalget i Assens Kommune har maj 2021 vedtaget en turismestrategi, som handler om, hvordan vi udvikler eksisterende og kommende attraktioner og oplevelser, forlænger turismesæsonen og skaber vækst i turisterhvervet på et bæredygtigt grundlag, så Assens Kommune som en grøn destination bliver ved med at være et attraktiv turistmål.

Strategien er blevet til i tæt dialog mellem professionelle turismeaktører, Udvikling Assens og kommunens politikere. Vi takker for alle ideerne og håber på det samme engagement, når strategien skal føres ud i livet.

Strategiens fokusområder

Strategien omfatter hele Assens Kommune, og sætter fokus på flere områder, som eksempelvis: 

  • Udviklingen af attraktioner og oplevelser på et grønt og bæredygtigt grundlag.
  • Vækst i turisterhvervet målt på både antal overnatninger, antallet af arbejdspladser og døgnforbrug.
  • Udvikling af turismen herunder kyst- og kulturoplevelser.
  • Forlængelse af turistsæsonen ud over sommermånederne.
  • Forøgelse af eksisterende overnatningskapacitet især i de kystnære dele af kommunen.
  • Udvikle nye overnatningsmuligheder i respekt for de naturværdier, landskabsværdier og kulturhistoriske værdier, der er i det omkringliggende landskab.

Du kan læse turismestrategien her