icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Sundhedspolitik "Fra MODVILJE til MOD & VILJE"

Byrådet vil med denne sundhedspolitik igangsætte en sundhedsbølge: "Fra MODVILJE til MOD & VILJE", hvor alle aktører har mod og vilje til at tage ansvar for at fremme egen og andres sundhed. Ulighed i sundhed skal reduceres via fællesskaber og særlig håndholdt indsats for dem, der har brug for det. Sundhedspolitikken skal tale til alle.

Politikken blev godkendt af Byrådet den 2. oktober 2019.