icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

"Sammen er vi bedst" - Politik for aktivt medborgerskab

Aktive medborgere er en vigtig ressource, og i Assens Kommune vil vi styrke og videreudvikle det aktive medborgerskab.

Vi vil favne alle aktive medborgere

Politikken for aktivt medborgerskab "Sammen er vi bedst" har til hensigt at fremme og understøtte alle typer af aktivt medborgerskab. Desuden tydeliggør politikken, hvordan Assens Kommune inddrager, samarbejder og samskaber med vores aktive medborgere. 

I det daglige giver samspillet og fællesskabet mellem borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere sig til udtryk på mange forskellige måder, og politikken sætter rammen for, hvordan det aktive medborgerskab foldes ud i Assens Kommune. 

Engagerede, idérige og ansvarlige medborgere er med til at gøre Assens Kommune til et godt sted at bo. De styrker vores lokale fællesskaber og sammenhængskraften i vores kommune.

I Assens Kommune er der rigtig mange aktive medborgere, der hver dag bidrager til fællesskabet. Det er en indsats, der værdsættes højt, og som Assens Kommune gerne vil værne om, for vi tror på, at aktivt medborgerskab både har værdi for den enkelte, for andre medborgere og for Assens Kommune som helhed.

Det aktive medborgerskab udfolder sig på mange forskellige måder. Vi møder de aktive borgere i alt fra ungerådet, lokalrådene og Medborgerrådet; i de lokale sociale foreninger, i alle sportsklubberne og på vores kommunale institutioner, hvor de er med til at forsøde hverdagen for andre borgere i vores kommune.

En overbygning

Politikken for aktivt medborgerskab bygger ovenpå, samler og erstatter tidligere politikker på området, herunder Frivillighedspolitikken, Borgerinddragelsespolitikken samt Visionen for det aktive medborgerskab.

Mange har bidraget til den nye politik

Politikken er blevet til igennem en bred inddragelsesproces, og mange parter har bidraget til udarbejdelsen heraf.

Borgerundersøgelsen fra foråret 2015, hvor 761 borgere er blevet interviewet om det aktive medborgerskab, har skabt et solidt fundament for den efterfølgende proces, hvor både politikere, borgere, ledere og medarbejdere i Assens Kommune har deltaget i drøftelser om centrale dele af politikken.

Politikken for det aktive medborgerskab blev godkendt i Byrådet den 27. april 2016.

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål til det aktive medborgerskab i Assens Kommune er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne her på siden. 

Kontakt Udviklingskonsulent Charlotte Wiwel

Tlf: 64 74 63 17

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.