icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Natur- og Friluftsstrategi

- En strategi for udvikling af natur og friluftsliv

Byrådet i Assens Kommune har oktober 2013 vedtaget en Natur- og Friluftsstrategi, som handler om, hvordan vi både kan beskytte naturen og skabe endnu bedre rammer om friluftslivet fremover.

Strategien er blevet til i tæt dialog mellem borgerne, Det Grønne Råd og kommunens politikere. Vi takker for alle ideerne og håber på det samme engagement, når strategien skal føres ud i livet.

Strategiens indsatsområder

Strategien omfatter hele Assens Kommune, men med et særligt fokus på fem indsatsområder:

  • Brende Å
  • Haarby Å
  • Helnæsbugten
  • Lillebælt
  • ”Flere vil bo her”

Omkring Brende Å og Haarby Å er naturen enestående, varieret og ligger tæt på større byer. Her fokuserer vi på at fastholde og udvikle de biologiske værdier og øge adgangen til naturen.

Helnæsbugten og Lillebælt rummer naturværdier af international klasse, som allerede i dag tiltrækker både turister og nye beboere. Her fokuserer vi på at øge mulighederne for oplevelser knyttet til kysten, havet, fuglelivet og andre af områdets rå og uberørte naturværdier.

I det femte indsatsområde ”Flere vil bo her” fokuserer vi på at skabe mere af den bynære hverdagsnatur, som skaber rammen om borgernes daglige liv, sundhed og velvære.

Vi vil inden for indsatsområderne sikre, at naturen beskyttes og udvikles i takt med, at vi forbedrer mulighederne for at opleve og udfolde os aktivt i den. Derfor er har indsatsområderne naturbeskyttelse og friluftsliv som to centrale, tværgående temaer.

Find den trykte udgave af strategien på kommunens biblioteker og Borgerservice i Assens.

 

Vi vil gerne samarbejde

I denne strategi fortæller vi om Assens Kommunes visioner og intentioner på natur- og friluftsområdet. Vi hilser alle alternative initiativer velkomne, og vi vil gerne i dialog med alle aktører og interessenter, der vil bidrage til at realisere strategiens projekter og handlinger.

Assens Kommunes Vision 2018 har fokus på tre parametre:

  1. Vækst & udvikling,
  2. Flere vil bo her og
  3. Alle får en uddannelse.

Fokusområdet under ”Flere vil bo her” er den skønne natur, der findes i Assens Kommune samt naturens mange forskellige muligheder for friluftsaktiviteter. På baggrund af Vision 18 samt Kommuneplanstrategien er der fokus på samt et ønske om at øge indsatsen inden for natur- og friluftsområdet.

Assens Kommune oplever en stor interesse for naturen og et stigende behov for naturoplevelser blandt borgere og besøgende. Naturen er et værdifuldt aktiv for kommunen – også når det gælder fastholdelse og tiltrækning af nye borgere.

Med en Natur- og Friluftsstrategi er det muligt, at fokusere samt styrke indsatsen på nogle centrale værdier:

  1. Den biologiske mangfoldighed – vi har et ønske om at kunne aflevere naturen intakt til kommende generationer.

  2. Friluftslivet - som er en væsentlig forudsætning for befolkningens sundhed og livskvalitet – og for engagementet i naturbevarelsen.
Brende Å

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.