icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kulturpolitik

Byrådet i Assens Kommune vedtog den 29. april 2020 en ny kulturpolitik for Assens Kommune, Kultur som drivkraft.

Kulturpolitikken skal understøtte Assens Kommunes Vision 2030 - Med vilje og hjerte. Kulturpolitikkens helt overordnede ambition er således, at kultur skal være drivkraft for fællesskab, aktivt medborgerskab, identitet, udvikling og livskvalitet - og inspirationskilde for alle borgere i Assens Kommune. Samtidig skal politikken gøre kommunen kendt for en skarp kulturprofil, der satser på nogle få, højt prioriterede temaer, og for en ganske særlig samarbejdskultur på kulturområdet. Kulturarv skal være et gennemgående perspektiv i politikken og være med til at binde temaerne sammen.

Assens Kommunes kulturpolitik Kultur som drivkraft sætter mål for og giver retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og definerer, hvordan vi vil arbejde med kulturlivet. Det er meningen, at politikken skal virke som inspirationskilde for de mange aktive kulturaktører, vi har i kommunen. Endvidere skal politikken, sammen med Assens Kommunes kulturstrategi, fungere som vejledning for dem, som har behov for at kende Assens Kommunes prioriteringer på kulturområdet.

Læs kulturpolitikken, Kultur som drivkraft

Kulturstrategi

I forlængelse af kulturpolitikken har det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur udarbejdet en kulturstrategi, der udpeger nogle få, højt prioriterede temaer i kulturpolitikken og opridser en model for samarbejde på kulturområdet. Kulturstrategien blev vedtaget på udvalgets møde den 10. august 2020.

Se Kulturstrategi for Assens Kommune