icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kommunikationspolitik

Assens Kommunes Kommunikationspolitik understøtter Byrådets Vision samt de overordnede tværgående politikker og strategier i kommunen.

Kommunikationspolitikken sætter rammerne for, hvordan vi kommunikerer i Assens Kommune. Politikken omfatter derfor alle ansatte i kommunen.

Assens Kommune vil være en åben og tilgængelig kommune. Kommunikationspolitikken er bygget op af tre grundlæggende principper for god kommunikation. Det betyder, at vi kommunikerer i øjenhøjde, Vi sikrer, at vores kommunikation er målrettet dem, vi kommunikerer med. Desuden tilstræber vi altid at kommunikere rettidig.

For at omsætte Politikken i praksis udmøntes den i fire strategier:

  • Webstrategi
  • Strategi for sociale medier
  • Pressestrategi
  • Strategi for annoncering og brug af visuel identitet

Assens Kommunes Kommunikationspolitik er vedtaget af direktionen den 21. juni 2017.