icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Kommunikationspolitik

Assens Kommunes Kommunikationspolitik understøtter Byrådets Vision samt de overordnede tværgående politikker og strategier i kommunen.

 

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitikken sætter rammerne for, hvordan vi kommunikerer i Assens Kommune. Politikken omfatter derfor alle ansatte i kommunen.

Assens Kommune vil være en åben og tilgængelig kommune. Kommunikationspolitikken er bygget op af tre grundlæggende principper for god kommunikation. Det betyder, at vi kommunikerer i øjenhøjde, Vi sikrer, at vores kommunikation er målrettet dem, vi kommunikerer med. Desuden tilstræber vi altid at kommunikere rettidig.

For at omsætte Politikken i praksis udmøntes den i fire strategier:

Assens Kommunes Kommunikationspolitik er vedtaget af direktionen den 21. juni 2017.

 


Kontakt til teamet

Adresse: Rådhus Allé 5
By: Assens 5610
Åbningstider: Mandag 10 - 15

Kommunikation varetager en række forskellige opgaver, bl.a.

  • kommunikationsrådgivning
  • intern kommunikation
  • ekstern kommunikation

Yderligere oplysninger