icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

DK2020 - Velkommen til et ambitiøst klimasamarbejde!

I Assens Kommune vil vi være foran de nationale mål for den grønne omstilling. Det slog Byrådet fast med ’Vision 2030 – Med vilje og hjerte’, og vi er allerede i fuld gang.

Klimastrategi 2020-2050 - Assens Kommune i grøn omstilling 

For at sætte en fælles grøn kurs for det lokale klimasamarbejde har vi - som led i  Realdanias projekt DK2020 - udarbejdet en klimastrategi, der sætter ord på vores fælles, lokale klimaudfordringer, -løsninger og -mål.

Klimastrategien beskriver, hvordan Assens Kommune som geografisk område kan:

  • reducere CO2-udledningen med mindst 70% i 2030 og blive helt CO2-neutral inden 2050
  • blive robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne

Strategien er startskuddet til at skabe et fælles, lokalt klimaværktøj. Et værktøj, hvor vi samler, synliggøre og understøtter borgeres, foreningers, virksomheders, investorers, uddannelsesinstitutioner og mange andre lokale aktørers klimainitiativer. Med andre ord, så vil vi engagere og indgå klimapartnerskaber med alle interesserede og ikke mindst tilskynde til handling, så vi sammen kan sætte fart på den grønne omstilling.

Strategien blev godkendt af Byrådet den 16. december 2020. 

Certificeret klimastrategi 

Klimastrategien er udarbejdet i overensstemmelse med det internationale bynetværk C40's Climate Action Planning Framework (CAPF) – et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner. Strategien er efter Byrådets vedtagelse blevet certificeret. 

De konkrete indsatser 

Klimastrategien indeholder 34 indsatser som er de første vi igangsætter på vores vej mod målet - det såkaldte implementeringsspor. Alle indsatserne er nærmere beskrevet i indsatskataloget. Indsatserne skal gennemføres inden 2030. 

For at nå vores målsætninger er det imidlertid nødvendigt med yderligere indsatser. Disse udvikles og implementeres i takt med ny viden, teknologi og virkemidler. 

Kontakt Klimasekretariatet

Tlf: 64 74 69 18

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.