icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Børne- og Ungepolitik

"Et godt børneliv - altid et fælles ansvar"

En sammenhængende børnepolitik i Assens Kommune

Assens Kommunes Børne- og Ungepolitik favner alle børn og unge fra 0 til 25 år. Politikken handler om hele barnets og den unges liv - i hjemmet, dagtilbuddet, skolen, SFO’en, ungdomsuddannelsen, arbejdspladsen og fritiden.

Politikken er en ambition, der beskriver, hvilket grundlag for udvikling, vi ønsker at skabe sammen med børn og unge i Assens Kommune. Politikken skal bruges til at sætte retning og prioritere i hverdagen.

I politikken er der indsat 4 pejlemærker:

  • Tillid, læring og fællesskaber
  • Selvværd, krop og natur
  • Teknologi, dannelse og demokrati
  • Sammenhæng - lokalt og globalt

Pejlemærkerne udfoldes i politiske målsætninger, der sætter retning for den udvikling, vi vil skabe som grundlag for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Børne- og Ungepolitikken er godkendt på Byrådsmødet den 26. august og er gældende fra 15. september 2020.