icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Børn- og ungepolitik

Ny Børne- og Ungepolitik på vej

Børne- og ungepolitikken bliver sendt i høring fra 5. maj til 19. juni, hvor høringsberettigede parter og borgere i Assens Kommune har mulighed for at komme med kommentarer til politikken.

Borgerne har mulighed for at afgive høringssvar og læse politikken på www.assens.dk/bu

Den nuværende Børne- og Ungepolitik 

"Alle børn har ret til omsorg og anerkendelse"

Alle børn skal kunne træffe gode og sunde valg for sig selv, så de bliver i stand til at mestre livet og udvikle ansvarlighed for sig selv og fællesskabet.

Alle børn skal som udgangspunkt have adgang til samfundets almene tilbud, hvor de indgår i fællesskaber, der udfordrer og støtter en udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer og tilgodeser særlige behov.

Disse målsætninger er vores overordnede vision i Børn- og Ungepolitikken.

Børn og unges trivsel og udvikling er i centrum i Assens Kommune og vil altid være omdrejningspunkt for visioner, mål og konkrete tiltag inden for Børn og Undervisning.

En af de væsentligste indsatsområder inden for Børn og Undervisning er at få skabt en sammenhængende og dynamisk organisation inden for områderne dagtilbud, børnesundhed, undervisning, børn og unge.

Samtidig er det vigtigt at få skabt en kultur, hvor det er et fælles ansvar at sikre børn og unge et godt liv i Assens Kommune.

Den fælles opgave er at sikre kvalitet, udvikling, samarbejde og opfølgning på de mål og indsatsområder, der bliver vedtaget politisk centralt og i Assens Kommune.