icon-En-kommune-i-udvikling

En kommune i udvikling

Åsemosebækken vandløbsindsats

Assens Kommune gennemfører vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.13 Odense Fjord.

Assens Kommune har gennemført vandplanindsatser, som er fastsat i vandplan 1.13 Odense Fjord.

Indeværende projekt vedrører fjernelsen af 3 spærringer i Åsemosebækken, som samlet udgør 150 cm styrt i bækken.

Formålet med projektet er at skabe fri passage i hele vandløbssystemet. Dermed skabes faunapassage til og fra opstrømsliggende dele af vandløbssystemet for vandrende fisk og forbedring af forholdene for akvatisk flora og fauna i øvrigt. Hermed fremmes muligheden for målopfyldelse i vandløbet.

Vandløbet er i forbindelse med projektet restaureret på en ca. 300 meter lang strækning med udlægning af sten og grusmaterialer.


Projektet er finansieret af

Staten og Den Europæiske Union / Den Europæiske Hav- og Fiskerifond